Δημιούργησα αυτό το blog προκειμένου να παρουσιάζω απόψεις και άρθρα , βασικά για τα εκπαιδευτικά θέματα αλλά και όσα άλλα μας απασχολούν. Μια γνώμη, ένα σχόλιο για αυτά που συμβαίνουν. Επίσης θα βρείτε κείμενα άλλων τα οποία με εκφράζουν. Στο blog αυτό θα μπορείτε να βρείτε επίσης πολιτιστικές αναφορές πάνω σε θέματα που μας συγκινούν. Πολιτισμός και εκπαίδευση πάνε μαζί. Περιμένω τα σχόλια σας. Ν.Κ.

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΟΡΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΣΔΕ ΣΤΙΣ 12/1/2018

           Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ
           Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 12 Ιανουαρίου 2018.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

    Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε στις 12 Ιανουαρίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
1.      Εξετάστηκε αίτηση μετάταξης εκπαιδευτικού σε προσωρινή θέση Διοικητικού  Υπάλληλου για σοβαρούς λόγους υγείας.
2.      Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε Διευθυντή διεύθυνσης Δ.Ε.
3.      Ικανοποιήθηκαν 7 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν να παραιτηθούν για σοβαρούς λόγους υγείας ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Για το ίδιο ζήτημα έγινε δεκτή 1 ανάκληση αίτησης παραίτησης.
4.      Απορρίφθηκε 1 αίτηση ανάκλησης μετάταξης από την Α/θμια στη Β/θμια. Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκε 1 αίτηση μετάταξης εκπαιδευτικού στην Α/θμια Εκπαίδευση.
5.      Ικανοποιήθηκε 1 αίτηση ανάκλησης μετάταξης από θέση  Ε.ΔΙ.Π.
6.      Έγιναν δεκτές 3 αιτήσεις ανάκλησης αίτησης μετάταξης. Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκαν 3 αιτήσεις επανεξέτασης αίτησης μετάταξης. Παράλληλα απορρίφθηκε 1 αίτηση επανεξέτασης μετάταξης διοικητικού υπαλλήλου που ζητά να επανέλθει στην εκπαίδευση. Την περίοδο αυτή το ΚΥΣΔΕ εξετάζει εμπρόθεσμες αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών βάσει των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 18 του Ν. 4440/2016 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 38 του Ν. 4456/2017 και το άρθρο 100 του Ν. 4472/2017, είτε αιτήσεις που υπεβλήθησαν στον 1ο κύκλο κινητικότητας 2017 μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. Πάγια θέση μας είναι η αποδέσμευση των εκπαιδευτικών από τη στιγμή που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις που ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο. Μέσα στα πλαίσια αυτά ζητάμε να αποδεσμευτούν οι εκπαιδευτικοί που αιτούνται μετάταξης μέσω του Ενιαίου συστήματος κινητικότητας. Είναι προφανές ότι η αποδέσμευση ενός εκπαιδευτικού δε σημαίνει αυτομάτως και τη μετάταξη του σε διοικητική θέση. Τέλος συναινούμε στην ανάκληση μετάταξης διοικητικών υπαλλήλων που επιθυμούν να επιστρέψουν ως εκπαιδευτικοί στην Β/θμια εκπαίδευση.
Απορρίφθηκαν 3 αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις που υποβάλλονται μέσω του ΕΣΚ (Ν.4440/2016). Για το ίδιο ζήτημα ικανοποιήθηκε 1 αίτηση. Υπενθυμίζουμε ότι: Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 4440/2016 (224/Α’) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση»: «Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύναται να μεταταγούν ή να αποσπαστούν σε φορείς της παραγράφου 1 μόνο μέσω του ΕΣΚ, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων για την αποδέσμευσή τους από την άσκηση εκπαιδευτικών καθηκόντων.
Όπως προκύπτει από τις παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Ν.4440/2016, το πρόγραμμα κινητικότητας διενεργείται σε 3 (τρεις) κύκλους κατ’ έτος και αφορά στην κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και στην προσωρινή κάλυψη θέσεων με απόσπαση σε υπηρεσίες του Δημοσίου.
7.        Έγιναν δεκτές 2 αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών κατά προτεραιότητα. Παράλληλα έγιναν δεκτές 4 αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών ως ειδική κατηγορία και 2 ανακλήσεις αιτήσεων απόσπασης.
8.      Σχετικά με το ζήτημα της μοριοδότησης των σχολικών μονάδων και της ένταξης των σχολικών μονάδων της Β/θμιας στην κατηγορία δυσπρόσιτα στη συζήτηση που έγινε,  καταθέσαμε μια συνολική πρόταση που περιγράφεται  στην ακόλουθη δήλωση:
Πρόσφατα το ΥΠΠΕΘ απέστειλε στην ΟΛΜΕ  το σχέδιο ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ. Πέρα από τη γενικότερη θέση που διατύπωσε η ΟΛΜΕ στις 3/1/2018, η  θέση μου επί του σχεδίου αυτού είναι η εξής:
·           Η ΟΛΜΕ δεν ζήτησε αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων. Προφανώς πρέπει να αρθούν κάποιες αδικίες του παρελθόντος, αλλά αυτό αφορά πολύ μικρό ποσοστό.
·           Μετά την περσινή πρόταση του Υπουργείου πολλές ΕΛΜΕ αλλά και τα ΠΥΣΔΕ έκαναν προτάσεις για τις σχολικές μονάδες της περιοχής τους. Αυτές οι προτάσεις δεν λήφθηκαν υπόψη στο σχέδιο που προτείνεται.
·           Το σχέδιο αναμοριοδότησης δεν είναι αποδεκτό γιατί α) δεν παίρνει υπόψη σχεδόν καμία πρόταση των τοπικών ΠΥΣΔΕ, β) δεν λαμβάνει υπόψη για τις πρωτεύουσες των νομών τις συνθήκες διαβίωσης, τον πληθυσμό, το αν ο νομός χαρακτηρίζεται προβληματικός και παραμεθόριος κ.α., γ) η αυθαίρετη κατάταξη όλων των πρωτευουσών νομών – πλην νήσων - μόνο σε μία κατηγορία (μόριο 1) συμπαρασύρει και τις άλλες περιοχές του νομού σε χαμηλή μοριοδότηση χωρίς να λαμβάνει επίσης υπόψη τις δύσκολες συνθήκες των περιοχών αυτών, δ) δεν εξασφαλίζει και νομικά την ίση μοριοδότηση σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας στην κατηγορία ΙΓ,  ε) δεν κατατάσσει στην κατηγορία ΙΓ νησιωτικές περιοχές –ελάχιστες-, στις οποίες για ιστορικούς λόγους συνεχίζουν να λειτουργούν τριθέσια σχολεία, ενώ στην πραγματικότητα βρίσκονται σε πολύ δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και απόστασης από τα κοντινά νησιά ή τη Στερεά  Ελλάδα και στ) γιατί πολλοί συνάδελφοι που υπηρέτησαν σε δύσκολες περιοχές θα χάσουν μόρια μετάθεσης, εφόσον η προτεινόμενη αναμοριοδότηση με τα λιγότερα μόρια,  προβλέπεται να έχει αναδρομική ισχύ. Είναι άλλωστε γνωστό ότι τα μόρια των περιοχών είναι κι ένα κίνητρο για συναδέλφους να υπηρετήσουν σε αυτές.  
·           Με δεδομένο ότι η μοριοδότηση και ο χαρακτηρισμός των σχολείων συνδέεται στενά με την απρόσκοπτη έγκριση ολιγομελών τμημάτων και τον ικανό αριθμό μαθητών για τη δημιουργία τμήματος σε ΓΕΛ (Ομάδων Προσανατολισμού, μαθημάτων επιλογής, κατευθύνσεων) και σε ΕΠΑΛ (τμήματα Γενικής παιδείας, Τομέων και Ειδικοτήτων), δε θα δεχτούμε τη  σκόπιμη μεταφορά σχολείων σε άλλες ζώνες με λιγότερα μόρια και άρα με μεγαλύτερο αναγκαίο αριθμό μαθητών για τη δημιουργία τμήματος.
Κατόπιν όλων αυτών ζητάμε:
1.       Να αποσυρθεί η συγκεκριμένη πρόταση του ΥΠΠΕΘ και να ξεκινήσει  εξαρχής ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη, στον οποίο να ληφθούν σοβαρά  υπόψη οι προτάσεις ΟΛΜΕ, ΠΥΣΔΕ, ΕΛΜΕ κ.α. Ιδιαιτερότητες πληθυσμού, εδάφους, απόστασης, καιρικών συνθηκών και δημόσιων μεταφορικών μέσων, δεν μπορούν να αντικατοπτριστούν σε ένα γενικό αλγόριθμο με μόνο κριτήριο την απόσταση από την πρωτεύουσα του νομού.
2.      Σε κάθε περίπτωση η όποια αναμοριοδότηση να ισχύσει μετά τις 31 Αυγούστου 2018 και σε καμία περίπτωση αναδρομικά. Είναι απαράδεκτο να χάσουν μόρια μετάθεσης  οι συνάδελφοι που επέλεξαν να υπηρετήσουν σε δύσκολες περιοχές λόγω της τότε υψηλής τους μοριοδότησης.
3.      Οι πρωτεύουσες των νομών να μοριοδοτούνται  με τα ίδια μόρια που είχαν και πριν. Τα παραμεθόρια και νησιωτικά μέρη πρέπει να έχουν ιδιαίτερη μοριοδότηση, όπως και οι προβληματικές –όπως καθορίζονται με το νόμο – περιοχές. (Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η προτεινόμενη αύξηση μορίων για σχολικές μονάδες ορισμένων τέτοιων πρωτευουσών και περιοχών θα ήταν αποδεκτή, αλλά πρέπει να διευρυνθεί και να συμπεριλάβει και άλλες περιοχές.)
4.  Να γίνει ρύθμιση ώστε η οποιαδήποτε αλλαγή στη μοριοδότηση σχολικών μονάδων να μην επιφέρει καμία αρνητική αλλαγή των σημερινών κάτω ορίων για το σχηματισμό τμημάτων σε ΕΠΑΛ και ΓΕΛ. Αντίθετα διεκδικούμε τη μείωση αυτών των ορίων και νομοθετική κατοχύρωσή τους.
 
5.      Να υπάρξει αντίστοιχη πρόνοια και νομική ρύθμιση για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εδρεύουν στο ίδιο χωριό ή στο ίδιο νησί, ώστε να παίρνουν και αυτά τα 14 μόρια που προβλέπονται για την κατηγορία ΙΓ για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (όπου κατατάσσονται οι μονοθέσιες και οι διθέσιες σχολικές μονάδες που ανήκουν στην κατηγορία των δυσπρόσιτων). Για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση επίσης, να καταταχθούν στην κατηγορία ΙΓ τα Γυμνάσια με Λ.Τ. που ανήκουν στην κατηγορία των δυσπρόσιτων και εδρεύουν σε απομακρυσμένα νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 500 κατοίκων, ανεξάρτητα αν τα αντίστοιχα εκεί σχολεία της Α/θμιας δεν είναι – για ιστορικούς λόγους κυρίως – διθέσια ή μονοθέσια.
6.      Να γίνει επαναπροσδιορισμός των δυσπρόσιτων σχολείων μετά την οριστική αναμοριοδότηση».
9.      Σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών ο συνολικός αριθμός τους είναι 7157. Παράλληλα έχουν προσληφθεί 13 αναπληρωτές στο ΕΚΚΝ Αυλώνα,21 αναπληρωτές στη Σιβιτανίδειο, 42 στα ΚΕΔΔΥ και 49 αναπληρωτές στις ΔΥΕΠ . Το 2016/17 είχαν προσληφθεί 6007 αναπληρωτές. Έχουμε συνεπώς 1150 προσλήψεις αναπληρωτών περισσότερες από την προηγούμενη σχολική χρονιά!
10.  Σχετικά με τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις η συνολική μας θέση είναι η ακόλουθη: http://tinyurl.com/ybk32yoa
Σας ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία!

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς
Αθήνα 12/1/2018

 


Νεκτάριος Κορδής,
αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
(τηλ.: 6977513534,
ηλ. δ/νση:  nekordis@yahoo.gr
  Άκης Λουκάς   
  αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ   
 ( τηλ.:6974320189, 
 ηλ.δ/νση: loukasevangelos@gmail.com                     εκλεγμένων  με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΣ ΟΛΜΕ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΓΣ ΤΩΝ ΕΛΜΕ

   Ο.Λ.Μ.Ε.                    
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 33 11 338
e-mail:olme@otenet.gr                                                            Αθήνα, 10/1/2018


ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ  ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΓΣ ΤΩΝ ΕΛΜΕ


Η πολιτική κατάσταση
Οι εκπαιδευτικοί, η πλειοψηφία των εργαζόμενων, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, υφίστανται επί 7 συνεχή χρόνια τις σοβαρές συνέπειες των εφαρμοζόμενων πολιτικών της σκληρής λιτότητας και των μνημονίων που έχουν υπογράψει διαδοχικά οι ελληνικές κυβερνήσεις.
Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για έξοδο από τα μνημόνια το καλοκαίρι του 2018, το αφήγημα της ανάπτυξης και της ελάφρυνσης του χρέους, δεν βελτιώνουν τη δύσκολη καθημερινότητα των Ελλήνων εργαζομένων. Τα σκληρά μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής που έχουν υπογραφεί για το χρονικό διάστημα μέχρι το 2022, καθώς και τα δεκάδες προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης διαμορφώνουν ένα δυσμενές περιβάλλον για το σύνολο των εργαζομένων.  Τα μέτρα αυτά αγγίζουν μεταξύ άλλων και τον χώρο της εκπαίδευσης και το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα.
            Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε ιδιόμορφο σημείο καμπής και ή θα διεκδικήσει να τερματιστούν οι πολιτικές λιτότητας, τα μνημόνια, η μόνιμη επιτροπεία και οι αποτυχημένες νεοφιλελεύθερες συνταγές, ή θα συμβιβαστεί με την ισχύουσα κατάσταση,  δίνοντας χώρο στο μεγάλο κεφάλαιο και τους εκφραστές του να επιβάλουν την κυριαρχία τους.
Οι αγώνες των εργαζομένων επιβάλλεται να ενταθούν, για να αποτελέσουν μοχλό εξελίξεων ώστε να μπει φραγμός στη νεοφιλελεύθερη επέλαση , προκαλώντας ρωγμές στις σκληρές δημοσιονομικές πολιτικές (μειώσεις μισθών και συντάξεων, αύξηση της φορολογίας), ανοίγοντας έτσι άλλους δρόμους. Δρόμους, που θα υλοποιούν δημοκρατικές –  φιλολαϊκές αλλαγές  και θα  πετύχουν  τη ρήξη με την εφαρμοζόμενη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ,  τερματίζοντας το καθεστώς επιτροπείας και των μνημονίων.

Η κατάσταση στην εκπαίδευση
Οι εφαρμοζόμενες μνημονιακές πολιτικές στην εκπαίδευση την τελευταία επταετία, την υποβάθμισαν και όξυναν περαιτέρω τα προβλήματα του δημόσιου σχολείου με πιο χαρακτηριστικά:
·         μείωση των δαπανών
·         μηδενικοί διορισμοί εκπαιδευτικών,
·         ραγδαία αύξηση της ελαστικής εργασίας
·         επιδείνωση των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών (αύξηση ωραρίου, μηδενικές μεταθέσεις, ελάχιστες αποσπάσεις, συμπλήρωση ωραρίου σε 3-5 σχολεία)
·          μισθολογική καθήλωση μετά από τις μειώσεις κατά 35%
·         δραματική αύξηση των ορίων ηλικίας στα 67 χρόνια  και 40 χρόνια εργασίας για πλήρη συνταξιοδότηση
·         αύξηση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα
·         κατάργηση των υποστηρικτικών δομών κ.α.
Ταυτόχρονα επιχειρούνται μια σειρά από θεσμικές αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης που στοχεύουν αφενός στην εξοικονόμηση προσωπικού και αφετέρου στην υλοποίηση κατευθύνσεων που επιβάλλουν διεθνείς οργανισμοί (ΟΟΣΑ, ΔΝΤ) και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοιες πολιτικές είναι η αυτονομία της σχολικής μονάδας, η διοικητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών , οι επιχειρούμενες αλλαγές στο Λύκειο στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης πρόσδεσης του Λυκείου με τις πανελλαδικές εξετάσεις και την εισαγωγή στην Γ/θμια εκπαίδευση, η απομείωση του μορφωτικού του χαρακτήρα του Λυκείου, με άμεση επίπτωση τη δημιουργία ημιμαθών και εύκολα χειραγωγούμενων πολιτών.  Είναι επίσης γνωστή η εμμονή του ΟΟΣΑ  για αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων με βάση την επίδοση των μαθητών.
Πάγια θέση της ΟΛΜΕ είναι ότι το Λύκειο πρέπει να  διατηρεί την αυτονομία του και τον μορφωτικό του χαρακτήρα και να μην συνδέεται με τις πανελλαδικές εξετάσεις και το σύστημα πρόσβασης στην Γ/θμια εκπαίδευση (βλέπε αναλυτική ανακοίνωση της ΟΛΜΕ για το Νέο Λύκειο 7/9/17).
Παράλληλα τις επόμενες μέρες προβλέπεται η κατάθεση πολυνομοσχεδίου, στο πλαίσιο της 3ης αξιολόγησης, που μεταξύ  άλλων θα περιέχει διατάξεις,  όπως  την υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών επί 30 ώρες τη βδομάδα στα σχολεία, τα νέα κριτήρια καταργήσεων-συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων, τον περιορισμό κήρυξης απεργίας καθώς και τους  πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας.
Επίσης αναμένονται νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη γενική αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων, με την οποία είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι, (αναδρομικότητα, εξίσωση όλων των πρωτευουσών των νομών με 1 μόριο, άνιση μεταχείριση σε σχέση με την Α/θμια, υποβιβασμός σχολικών μονάδων σε κατώτερη κατηγορία με επακόλουθο την κατάργηση τμημάτων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ),  καθώς και τις ενοποιήσεις ειδικοτήτων και την αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης.

Ειδικότερα:

Για την υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών στα σχολεία
Ο Υπουργός σε πρόσφατες δηλώσεις είπε ότι δεσμεύτηκε να επιβάλει την υποχρεωτική 30ωρη παραμονή των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες. Τόνισε μάλιστα ότι η σχετική δέσμευση είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο νόμο 1566/85. Είναι όμως γεγονός ότι ο νόμος 1566/85 προβλέπει την παραμονή των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα πέραν του διδακτικού ωραρίου, προκειμένου ο εκπαιδευτικός να επιτελέσει συγκεκριμένα εξωδιδακτικά καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου (Διευθυντής,  Σύλλογος Διδασκόντων). Σε καμία διάταξη του ανωτέρω Νόμου δεν προβλέπεται η παραμονή του εκπαιδευτικού στο σχολείο του, εφόσον δεν έχει κάποια εργασιακή υποχρέωση να επιτελέσει.
Επιπροσθέτως προκαλεί εντύπωση η άρνησή του να ασχοληθεί σοβαρά με εργασιακά ζητήματα των εκπαιδευτικών, τα οποία έχουν θιγεί στο παρελθόν, συνεπεία της εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών. Υπενθυμίζουμε ότι με το 1ο μνημονιακό μισθολόγιο (2011) καταργήθηκε το επίδομα Εξωδιδακτικής Απασχόλησης, που αφορούσε την απογευματινή εργασία των εκπαιδευτικών για την προετοιμασία του μαθήματος της επόμενης ημέρας. Επίσης, υπενθυμίζουμε τις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούμαστε να εργαστούμε στα δημόσια σχολεία. Η ανυπαρξία ειδικών χώρων για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να εργαστεί ,προκειμένου να προετοιμάσει το μάθημά του και να διορθώσει τις εργασίες των μαθητών,  είναι γνωστή σε όσους έχουν επισκεφτεί ένα δημόσιο σχολείο.
Είναι λοιπόν προφανές ότι η συγκεκριμένη προσπάθεια δεν αποβλέπει στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης, αλλά αποτελεί τιμωρητικό μέτρο σε βάρος των εκπαιδευτικών με τελική στόχευση την αύξηση του διδακτικού μας ωραρίου.

Καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων
Η δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει υποφέρει στο παρελθόν από την πολιτική των συγχωνεύσεων, η οποία υπηρέτησε δημοσιονομικούς και μόνο στόχους, υποβαθμίζοντας την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
Στο πρόσφατο παρελθόν 2000 περίπου σχολικές μονάδες της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης συγχωνεύτηκαν ή καταργήθηκαν, προς δόξαν των μνημονιακών πολιτικών που εφάρμοσαν και εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις. Με τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού ανοίγει ο δρόμος για την κατάργηση ή τη συγχώνευση άλλων 300 σχολικών μονάδων.
Δηλώνουμε ότι θα αντισταθούμε αποφασιστικά σε κάθε προσπάθεια συρρίκνωσης και υποβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης. Η πολιτική των συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολικών μονάδων δεν θα περάσει. Δηλώνουμε ότι μαζί με τις τοπικές κοινωνίες, τους μαθητές και τους γονείς θα καταργήσουμε αυτή την πολιτική στην πράξη

Αναμοριοδότηση  δυσμενών συνθηκών σχολικών μονάδων
Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων. Όπως είναι γνωστό ο αριθμός των μαθητών για να συγκροτηθεί τμήμα στα ΕΠΑ.Λ (τομείς και ειδικότητες) καθώς και στα Γενικά Λύκεια (Ομάδες Προσανατολισμού – Κατευθύνσεις) συναρτάται με τον χαρακτηρισμό του σχολείου καθώς και με τα μόρια που αυτό δίνει στους εκπαιδευτικούς.
Στην πραγματικότητα με την αναμοριοδότηση έχουμε μαζική βαθμολογική υποβάθμιση των σχολικών μονάδων, με συνακόλουθο αποτέλεσμα την αύξηση του απαιτούμενου αριθμού των μαθητών για τη συγκρότηση των ανωτέρω τμημάτων.
Με την πρόταση του ΥΠΠΕΘ για αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων υποβιβάζονται σε κατηγορία περίπου 430 σχολεία, πράγμα που θα έχει ως άμεση συνέπεια να αυξηθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία των τμημάτων των Ομάδων προσανατολισμού, μαθημάτων επιλογής και Κατευθύνσεων στα Γενικά Λύκεια και των  τμημάτων  Γενικής Παιδείας, Τομέων και Ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ.
Συνακόλουθα η νέα μοριοδότηση των σχολικών μονάδων θα επιφέρει νέες καταργήσεις και συγχωνεύσεις τμημάτων..
Πρόκειται δηλαδή για έμμεση προσπάθεια κατάργησης σχολικών τμημάτων, ιδιαίτερα στα μικρά περιφερειακά σχολεία, με αποκλειστική στόχευση την περιστολή του εργασιακού κόστους.
 Στην προσχηματική επιχειρηματολογία του Υπουργείου ότι επιβάλλεται τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εδρεύουν στην ίδια πόλη ή χωριό να έχουν τον ίδιο αριθμό μορίων διαβίωσης, απαντάμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί με την άνοδο των μορίων της Πρωτοβάθμιας στο επίπεδο των ισχυόντων για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Άλλωστε το Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. ουδέποτε ζήτησε γενική αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων.
Πέραν της συνολικής απόρριψης του σχεδίου αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση επισημαίνουμε τα εξής:

  • Είναι απαράδεκτο το ισοπεδωτικό πνεύμα με το οποίο αντιμετωπίζονται τα σχολεία που εδρεύουν στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων (τέως Νομών), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα κριτήρια της περιοχής. Για παράδειγμα τα σχολεία των πρωτευουσών της Θράκης (Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή και Ξάνθη) καθώς και οι πρωτεύουσες μειονεκτικών περιοχών (π.χ. το Καρπενήσι ή η Φλώρινα) θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο.
  • Θεωρούμε απαράδεκτο να υπάρξει αναδρομικότητα στην αναμοριοδότηση, διότι με αυτή την πρακτική δεν λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες διαβίωσης που επικρατούσαν στην περιοχή που υπηρέτησαν οι συνάδελφοι προ πολλών ετών.
  • Θεωρούμε διακριτική μεταχείριση σε βάρος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας για ύπαρξη μοριοδότησης σχολείων με 14 μόρια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη πρόνοια για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εδρεύουν στο ίδιο χωριό ή στο ίδιο νησί. Ζητάμε να υπάρξει η ίδια μεταχείριση και για την  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
  • Θεωρούμε σοβαρότατη παράλειψη το γεγονός ότι δεν ελήφθη υπόψη η απόσταση των σχολικών μονάδων από τα σύνορα του Κράτους. Πιστεύουμε ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να πριμοδοτούνται τα ακριτικά σχολεία.
  • Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν ελήφθησαν καθόλου υπόψη ούτε οι προτάσεις των τοπικών ΕΛΜΕ, αλλά ούτε και οι προτάσεις των οικείων ΠΥΣΔΕ.

Πλαίσιο αιτημάτων
·         Αύξηση των δαπανών για την παιδεία
·         Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών
·         Όχι στην ελαστική εργασία.
·         Επιμόρφωση σύμφωνα με τις θέσεις του κλάδου.
·         Το Λύκειο αυτόνομη μορφωτική βαθμίδα.
·         Αλλαγές αναλυτικών προγραμμάτων με μείωση και εξορθολογισμό της ύλης. Ενίσχυση της γενικής παιδείας με διεύρυνση μαθημάτων.
·         Απολυτήριο με ενδοσχολικές εξετάσεις και πρόσβαση στην Γ/θμια μετά το απολυτήριο με πανελλαδικές εξετάσεις  και με ευθύνη της Β/θμιας Εκπ/σης.
·         Αποφασιστική ενίσχυση της ΤΕΕ, ισότιμο απολυτήριο στην κατεύθυνση του ενιαίου Λυκείου.
·         Ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής ως πρώτη προτεραιότητα σε όλα τα πεδία αναφοράς της.
·         Μισθολογικό ξεπάγωμα των αποδοχών.
·         Όχι στις καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων.
·         Επαναφορά του διδακτικού ωραρίου στα ισχύοντα επίπεδα το 2013.
·         Όχι στην υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών 30 ώρες στο σχολείο.
·         Απόσυρση του σχεδίου για τη μοριοδότηση των σχολικών μονάδων της Β/θμιας εκπαίδευσης. Όχι στη γενική αναμοριοδότηση.
·         Ανώτατο όριο μαθητών 20 στα τμήματα, 15 στις ομάδες προσανατολισμού και 10 στα εργαστήρια.
·         Πλήρης σύνταξη στα 60 με 30 χρόνια εργασίας.
·         Κατάργηση του αντιδραστικού πλαισίου της αξιολόγησης-χειραγώγησης.
·         Υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών ελευθεριών.
·         Όχι στον περιορισμό του δικαιώματος της απεργίας
·         Ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών λιτότητας και ύφεσης που επιβάλλουν οι υπερεθνικοί οργανισμοί (ΕΕ- ΕΚΤ-ΔΝΤ).

Πρόγραμμα δράσης
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ εκτιμάει ότι είναι αναγκαία η καλή προετοιμασία και η ενημέρωση των εκπαιδευτικών όλων των σχολείων για την πραγματοποίηση μαζικών Γενικών Συνελεύσεων του κλάδου.
·         Συμμετέχουμε μαζικά στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση τη Δευτέρα, 15/1/18 ημέρα ψήφισης των προαπαιτούμενων της 3ης αξιολόγησης και στη συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 12:30 μ.μ. καθώς και στην πορεία προς τη Βουλή.
·         Πραγματοποιούμε άνοιγμα στην κοινωνία και τους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων για κοινές δράσεις στα πλαίσια υπεράσπισης του δημόσιου σχολείου και των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών.
·         Εξουσιοδοτείται το Δ.Σ της ΟΛΜΕ για κήρυξη 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης σε περίπτωση αιφνιδιαστικής κατάθεσης αντιεκπαιδευτικών νομοσχεδίων, σε συνεργασία και με τη ΔΟΕ.
·         Επανεκτιμάται η κατάσταση με νέες Γενικές Συνελεύσεις για διαμόρφωση των επόμενων αγωνιστικών βημάτων το Φεβρουάριο.
Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΚ ΔΥΤ. ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΛΜΕ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
(ΣΥΝ.Ε.Κ)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Συναδέλφισσες,συνάδελφοι,
   Σαν Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις - ΣΥΝΕΚ, θέλουμε να χαιρετήσουμε τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους που μας τίμησαν με την ψήφο τους στις  εκλογές της 18ης & 19ης Δεκέμβρη, αλλά και όσους συνεργαστήκαμε μαζί, την προηγουμένη χρονιά, σε διάφορες πρωτοβουλίες, πολιτιστικές, κοινωνικές, κινηματικές. Η ουσιαστική στήριξη της παράταξής μας  παρά τις επιθέσεις και τις συκοφαντίες που δεχθήκαμε από άλλες παρατάξεις, τις διασπαστικές κινήσεις που έγιναν  στην Α΄ ΕΛΜΕ,  αλλά και τις αποχωρήσεις στελεχών μας, είναι ταυτόχρονα για εμάς ισχυρό μήνυμα και εντολή για τη συνέχιση του αγώνα για την προάσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και του δημόσιου σχολείου, με βάση τις διακηρυγμένες θέσεις της παράταξης και του κλάδου.
   Τα νέα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ χρειάζεται να δώσουν  σημαντικές μάχες, για να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Στα πλαίσια της συμφωνίας κυβέρνησης δανειστών, θα έρθουν τις επόμενες μέρες στη Βουλή για ψήφιση μέτρα όπως: υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο 30 ώρες, κριτήρια συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων, αξιολόγηση στελεχών, ενώ θα πάρουν σειρά για νομοθέτηση οι Δομές στήριξης, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο και στο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, ανακοινώνονται αλλαγές σε σοβαρά εργασιακά και εκπαιδευτικά ζητήματα, όπως αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων, ενοποιήσεις ειδικότητων, υπηρεσιακές μεταβολές, ζητήματα διδακτικής επάρκειας, κ.ά.
   Είναι μπροστά μας άμεσα η πρόκληση της ενεργοποίησης όλων των συνδικαλιστικών δυνάμεων για να μην περάσουν τα σχέδια αυτά. Το μήνυμα της συσπείρωσης και του αγώνα πρέπει να φτάσει σε όλα τα σχολεία, κινητοποιώντας κάθε συνάδελφο και συναδέλφισσα, ώστε με το άνοιγμα των σχολείων, να δώσουμε τη δική μας απάντηση, με έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ, με συγκεντρώσεις και απεργιακές παρεμβάσεις.
   Η συμμετοχή στις εκλογές  είναι μόνο ένα μικρό βήμα. Η κατάσταση της απογοήτευσης και της αμηχανίας ενός μεγάλου τμήματος του κλάδου μπορεί και πρέπει γρήγορα να μετατραπεί σε ενεργή συμμετοχή στους αγώνες που είναι απαραίτητο να οργανωθούν το επόμενο διάστημα και να είναι μαζικοί. Είναι σαφές ωστόσο, ότι δεν αρκεί η πρόθεση από την πλευρά των συναδέλφων να ψηφίσουν τα 7 ή τα 9 μέλη του Δ.Σ. με λογικές ανάθεσης: «εμείς σας ψηφίζουμε, καθήκον σας να αγωνίζεστε». Θεωρούμε ότι συνδικαλισμός δεν είναι η κατάληψη μιας θέσης στο Δ.Σ. για να αποφασίζουμε, να ομιλούμε και να λειτουργούμε «αντ΄ αυτών». Θέλουμε και προσπαθούμε πάντα να είμαστε «συν αυτοίς». Οι περιστάσεις απαιτούν δράση συλλογική από ΟΛΟΥΣ. Για να συμβεί αυτό πρέπει να μάθουμε να ακούμε και για να ακούσουμε πρέπει να είμαστε εκεί, παρόντες «ψυχή τε και σώματι», στους συλλόγους, στις συνελεύσεις, στους δρόμους. Να συμμετέχουμε στη συνδιαμόρφωση απόψεων, προτάσεων και στάσεων, ανοιχτοί προς κάθε τι ριζοσπαστικό και έτοιμοι να αναθεωρήσουμε πολλά στερεότυπα. Σαν πρώτο βήμα σας καλούμε να αναδείξετε και να ενεργοποιήσετε τον θεσμό του συνδικαλιστικού αντιπροσώπου του σχολείου σας. Σε βασικά θέματα, πριν από τα ΔΣ ή τις ΓΣ των ΕΛΜΕ, επιδιώκουμε συνεδριάσεις συλλόγων για επεξεργασία εισηγήσεων και διαμόρφωση προτάσεων. Αξιοποίηση του Διαδικτύου για συλλογή προτάσεων και σκέψεων από τους συλλόγους των εκπαιδευτικών, υλικό που θα εμπλουτίζει τη συζήτηση στα ΔΣ ή στις ΓΣ.          
   Όσον αφορά την Α ΕΛΜΕ (Περιστέρι) και τη παρουσία στις εκλογές του νέου ψηφοδελτίου της «Εκπαιδευτικής Συνεργασίας καθηγητών Περιστερίου» στο οποίο συμμετέχει ο αιρετός των ΣΥΝΕΚ και συνάδελφοι που συμμετείχαν παλιότερα στα ψηφοδέλτια της παράταξής μας θέλουμε να τονίσουμε τα εξής: Ο “τρόπος” και η “τακτική” που επελέγησαν για την εμφάνιση του ψηφοδελτίου (μυστικότητα, προσχηματικός δήθεν διάλογος με τις ΣΥΝΕΚ κλπ) αποτελούν μνημείο μικροπολιτικής και μικροσυνδικαλισμού για το οποίο δεν μπορεί να υπερηφανεύεται ο “εμπνευστής” της κίνησης αυτής. Θεωρούμε ότι η θέση του αιρετού των ΣΥΝΕΚ στο υπηρεσιακό συμβούλιο της Γ΄Δ/νσης Δ.Ε Αθήνας είναι πρώτα απ’ όλα θέση της παράταξης και όχι κάποιου προσώπου. Συνεπώς καλούμε τον συνάδελφο Ν. Ζούτσο (επί 3ετία πλέον… αιρετό των ΣΥΝΕΚ), από τη στιγμή που επέλεξε έναν άλλο προσωπικό συνδικαλιστικό δρόμο, να παραιτηθεί από τη θέση του αιρετού, ώστε αυτή να επιστρέψει στη παράταξη, εκεί που πραγματικά ανήκει.
Δυτική Αθήνα 9/1/2018

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ  (ΣΥΝ.Ε.Κ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΚ

 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΚΙΝΗΣΕΙΣ                 
  
Ανυποχώρητος αγώνας για το δημόσιο σχολείο και τον εκπαιδευτικό!
                                                                                          5  Γενάρη 2018
Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ακόμα καμπή εφαρμογής μνημονιακών πολιτικών από την κυβέρνηση για το κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Παιδείας θα φέρει τις επόμενες μέρες στη Βουλή για ψήφιση, μέτρα όπως: υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο 30 ώρες, αξιολόγηση στελεχών, κριτήρια συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων, ενώ θα πάρουν σειρά για νομοθέτηση οι Δομές στήριξης, ο Προγραμματισμός και η Αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, και οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο και στο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  
Ταυτόχρονα, ανακοινώνονται αλλαγές σε σοβαρά εργασιακά και εκπαιδευτικά ζητήματα, όπως αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων, ενοποιήσεις ειδικοτήτων, υπηρεσιακές μεταβολές, ζητήματα διδακτικής επάρκειας, κ.ά.
Για όλα τα παραπάνω, το Υπουργείο επιχειρεί να καθησυχάσει τον κλάδο με αλλεπάλληλες δηλώσεις, ενώ είναι δεδομένο ότι όλα θα κριθούν στην πράξη, τη στιγμή που αρκετά από αυτά τα μέτρα είναι μνημονιακές δεσμεύσεις ή προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης.
Είναι φανερό, επομένως, ότι τέτοιες εξελίξεις, που θα πλήξουν το δημόσιο σχολείο χειροτερεύοντας τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών και υποβαθμίζοντας τη μόρφωση των μαθητών, ο κλάδος θα πρέπει με τη συσπείρωσή του και τους αγώνες του να τις αποτρέψει.
Για τις επικείμενες νομοθετικές ρυθμίσεις οι ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ έχουν ξεκάθαρη θέση:
ü  ΠΑΡΑΜΟΝΗ 30 ΩΡΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:  Παρά τις δηλώσεις του Υπουργού για την εφαρμογή του 1566, είμαστε σε επιφυλακή, και  δεν θα δεχτούμε καμία υποχρεωτική παραμονή στο σχολείο  έξω από το συγκεκριμένο αυτό πλαίσιο, και, σε κάθε περίπτωση, θα αντιπαλέψουμε οποιαδήποτε  αλλαγή  θα αυξάνει το ωράριό μας και θα υποβαθμίζει τις εργασιακές μας σχέσεις. Διεκδικούμε επιθετικά τη μείωση του ωραρίου στα επίπεδα προ του 2013 και τη στελέχωση όλων των σχολείων με διοικητικό, βοηθητικό και επιστημονικό προσωπικό. Παλεύουμε για την κατάργηση του αντιδραστικού καθηκοντολογίου – που δίνει μεγάλες εξουσίες στον διευθυντή του σχολείου –  και για τη θέσπιση νέου θεσμικού δημοκρατικού πλαισίου με αναβαθμισμένο το ρόλο του Συλλόγου.
ü  ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: είμαστε αντίθετοι σε κάθε απόπειρα συγχώνευσης σχολείων, με μόνη εξαίρεση την περίπτωση αυτό να προτείνεται από την ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα.
ü  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ: οι ΣΥΝΕΚ διαφωνούν με αυτήν την πρόταση, εφόσον είμαστε αντίθετοι στην αξιολόγηση στελεχών που θα υλοποιεί μνημονιακές δεσμεύσεις. Η γενική θέση μας είναι η επιλογή στελεχών και με την συμμετοχή της βάσης των εκπαιδευτικών.

Η πιεστική χρονική συγκυρία, θέτει άμεσα την πρόκληση της ενεργοποίησης όλων των συνδικαλιστικών δυνάμεων για να μην περάσουν τα αντιεκπαιδευτικά σχέδια. Το μήνυμα της συσπείρωσης και του αγώνα πρέπει να φτάσει σε όλα τα σχολεία, κινητοποιώντας κάθε συνάδελφο και συναδέλφισσα.
 Με το άνοιγμα των σχολείων συμμετέχουμε μαζικά:
 1) στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις για τον άμεσο προγραμματισμό δράσης,
2) στις συγκεντρώσεις, πορείες και απεργιακές κινητοποιήσεις της ΟΛΜΕ, ενόψει της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου.
Αμέσως μετά, θα πρέπει να υπάρξει συγκροτημένη  προετοιμασία και παρέμβαση του κλάδου για την αντιμετώπιση αντιεκπαιδευτικών ρυθμίσεων σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις, την αξιολόγηση, τις συγχωνεύσεις σχολείων, και τις αλλαγές στο Λύκειο.
Μαχητικά, ενωτικά και αποφασιστικά, το εκπαιδευτικό κίνημα πρέπει όχι μόνο να αποτρέψει οποιαδήποτε υποχώρηση του Υπουργείου στις απαιτήσεις των δανειστών, αλλά και να διεκδικήσει δυναμικά:
Ø  την επαναφορά του ωραρίου μας στα προ του 2013 επίπεδα,
Ø  τη μείωση των μαθητών ανά τμήμα,
Ø  την πλήρη κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου της αξιολόγησης - χειραγώγησης,
Ø  την κατάργηση της ελαστικής εργασίας,
Ø  οικονομική αναβάθμιση. Πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Ø  πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα για όλους τους εκπαιδευτικούς.

Καμιά θυσία της δημόσιας εκπαίδευσης στο βωμό των μνημονίων!
· Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ.
· Μαζικοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών.
· Άμεσα ξεπάγωμα μισθολογικής εξέλιξης. Μισθοί και συντάξεις αξιοπρέπειας.
· Κατάργηση της τροπολογίας Γεροβασίλη για την αξιολόγηση.
·Προάσπιση του δικαιώματος στην απεργία. Καμία αλλαγή στο συνδικαλιστικό νόμο.
· Κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας.
                                                ΟΛΟΙ
                   ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΜΕ
     ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ -  ΠΟΡΕΙΕΣ ΟΛΜΕ- ΑΔΕΔΥ


     ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΚΙΝΗΣΕΙΣ