Δημιούργησα αυτό το blog προκειμένου να παρουσιάζω απόψεις και άρθρα , βασικά για τα εκπαιδευτικά θέματα αλλά και όσα άλλα μας απασχολούν. Μια γνώμη, ένα σχόλιο για αυτά που συμβαίνουν. Επίσης θα βρείτε κείμενα άλλων τα οποία με εκφράζουν. Στο blog αυτό θα μπορείτε να βρείτε επίσης πολιτιστικές αναφορές πάνω σε θέματα που μας συγκινούν. Πολιτισμός και εκπαίδευση πάνε μαζί. Περιμένω τα σχόλια σας. Ν.Κ.

Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Οι Θέσεις των ΣΥΝΕΚ για το Λύκειο
                                                                                                Οκτώβριος 2017

Για μας η Παιδεία αποτελεί καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα και κοινωνικό αγαθό. Αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας να παρέχει δημόσια, δωρεάν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, ισότιμα σε όλους και όλες,  με τρόπο που να καλύπτει τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες και να αντισταθμίζει τις εκπαιδευτικές ανισότητες.
Οι όποιες αλλαγές αφορούν την εκπαίδευση γενικά ή ειδικότερα το Λύκειο, πρέπει να υπηρετούν τους παραπάνω στόχους και όχι να απορρέουν από μνημονιακές περικοπές και νεοφιλελεύθερες κατευθύνσεις και δεσμεύσεις. Ταυτόχρονα πρέπει να σχεδιάζονται προσεκτικά ώστε να είναι εφαρμόσιμες, να είναι σταδιακές χωρίς αιφνιδιασμούς και σε καμία περίπτωση να μην καταστρατηγούν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

Το πρόσφατο σχέδιο για τις αλλαγές στο ΓΕΛ που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Παιδείας  έχει μεγάλη απόκλιση από τους βασικούς άξονες των θέσεων της ΟΛΜΕ και του εκπαιδευτικού κινήματος, αλλά  και από τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
Εάν εξαιρέσουμε την εξαγγελία  περί σταδιακής επέκτασης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα 14 χρόνια (12+2χρόνια προσχολική αγωγή), που είναι πάγιο αίτημα του κλάδου,  οι υπόλοιπες προτάσεις όχι μόνο δεν ενισχύουν τη μορφωτική αυτοτέλεια του Λυκείου και τη γενική γνώση στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, αλλά δίνουν στο Λύκειο και ιδιαίτερα σε αυτές τις τάξεις ένα χαρακτήρα φροντιστηριακό και προπαρασκευαστικό για τα ΑΕΙ-ΑΤΕΙ.
Κύρια προβλήματα με τις αλλαγές που προτείνονται, είναι η παραπέρα εξειδίκευση του γνωστικού επιπέδου κάποιων βασικών επιστημών (με αύξηση ωρών διδασκαλίας και  ταυτόχρονο κόψιμο άλλων μαθημάτων γενικής παιδείας), καθώς και οι διπλές εξετάσεις πανελλαδικού τύπου στη Γ΄ Λυκείου. Συνέπεια όλων αυτών θα είναι από τη μία να αυξηθεί ο βαθμός  δυσκολίας  του Γενικού  Λυκείου,  και από την άλλη να μην ολοκληρώνεται η βασική γνώση γενικής παιδείας για όλους τους μαθητές. Παράλληλα θα οξυνθούν τα εργασιακά προβλήματα των εκπαιδευτικών, καθώς θα δημιουργηθούν πλεονάσματα ή και ελλείψεις  σε μια σειρά από ειδικότητες.

Το επόμενο διάστημα το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών ( ΟΛΜΕ – ΕΛΜΕ) πρέπει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις  ώστε να μην περάσει μια τέτοια προοπτική για το Γενικό Λύκειο που θα αποδομήσει τον ήδη απαξιωμένο μορφωτικό του ρόλο. 

Οι βασικοί άξονες της πρότασης των ΣΥΝΕΚ για το Λύκειο είναι:
Ενιαία 12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και 2χρονη υποχρεωτική προσχολική, που θα παρέχεται δωρεάν χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Ο στόχος μας για ένα πραγματικά Ενιαίο Λύκειο, που θα ενοποιεί τη γενική με την επαγγελματική εκπαίδευση, αξιοποιώντας τα θετικά χαρακτηριστικά του Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ), προϋποθέτει κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες οι οποίες δεν υπάρχουν σήμερα. Συνεχίζοντας να παλεύουμε για την επίτευξη αυτών  των  προϋποθέσεων, προτείνουμε και διεκδικούμε:
1)      Ουσιαστική στήριξη της ΤΕΕ ως ισότιμου πυλώνα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με ενσωμάτωση στα ΕΠΑΛ και των δομών εκτός Υπ. Παιδείας. Μεταλυκειακό έτος ειδίκευσης για όλες τις ειδικότητες και σύνδεση με το χώρο της εργασίας, οργανικά ενταγμένο στο ΕΠΑΛ, με ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.

2)      Αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων. Ενίσχυση της γενικής παιδείας στα ΕΠΑΛ και εισαγωγή  μαθημάτων τεχνολογίας-υγείας- περιβάλλοντος στα ΓΕΛ.

3)      Ενιαίο χαρακτήρα της γνώσης  σε όλες τις  τάξεις  του Γενικού Λυκείου και ουσιαστική αποδέσμευσή του από το σύστημα πρόσβασης σε ΑΕΙ - ΑΤΕΙ.

4)      Συνεχή διεύρυνση της πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με τελικό στόχο την ελεύθερη πρόσβαση. Μέχρι τη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων, η πρόσβαση να γίνεται με Πανελλαδικές εξετάσεις σε περιορισμένο αριθμό μαθημάτων, μετά την αποφοίτηση  από το Λύκειο, και με την ευθύνη της δευτεροβάθμιας εκπ/σης.

5)      Απολυτήριο με ενδοσχολικές εξετάσεις με το τέλος της Γ΄ Λυκείου.

6)      Ισόρροπη ανάπτυξη μαθημάτων προσανατολισμού (πχ θεωρητική–θετική)  και  μαθημάτων  γενικής παιδείας στη  Γ΄ ΓΕΛ.

7)      Η Β΄ ΓΕΛ  τάξη  γενικής παιδείας,  με ενιαίο πρόγραμμα για όλους.

8)      Μετά το τέλος της Β΄ τάξης σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, να παρέχεται από το δημόσιο σχολείο  η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και χρήσης Η/Υ, ύστερα από πιστοποίηση δημόσιου χαρακτήρα.
Παράλληλα με  τις παραπάνω διεκδικήσεις,  απαιτούμε:
        Δημόσια και δωρεάν Παιδεία ως πραγματικά κοινωνικό αγαθό.
·           Αύξηση των κρατικών δαπανών για την Παιδεία τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ ή στο 15% των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού.
·           Μόνιμους μαζικούς διορισμούς. Πλήρη δικαιώματα για  τους αναπληρωτές.
·           20 μαθητές στο τμήμα, 15 στις κατευθύνσεις, 10 στα εργαστήρια. Στήριξη ολιγομελών τμημάτων.

·            Επαναφορά του ωραρίου των εκπαιδευτικών στα προ του 2013 επίπεδα. Μέχρι δύο σχολεία για κάλυψη ωραρίου.
                                                                                                     
·           Έγκαιρη και συστηματική λειτουργία αντισταθμιστικών μέτρων στήριξης των μαθητών  
( ενισχυτική, πρόσθετη, παράλληλη διδακτική στήριξη, κ.ά).

·           Ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με βάση τις θέσεις της ΟΛΜΕ.

·           Αναβάθμιση της ποιότητας και του περιεχομένου της εκπαίδευσης με εκσυγχρονισμό αναλυτικών προγραμμάτων, διδακτικών βιβλίων, μεθόδων διδασκαλίας, εποπτικών μέσων.ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

ΟΛΜΕ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ
ΟΛΜΕ - ΕΛΜΕ
                                                                                                                                                      10 Οκτωβρίου 2017
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ ευχαριστεί από καρδιάς όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες, για τη συμμετοχή τους στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώθηκε στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας στις 05 Οκτωβρίου 2017.
Ενημερώνουμε όσους αιμοδότησαν για πρώτη φορά, ότι στο διάστημα των δύο επόμενων μηνών  θα τους αποσταλούν από το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοσίας  (Ε.Μ.Α.) συγκεκριμένες οδηγίες για την απόκτηση και την ενεργοποίηση της κάρτας αιμοδότη, με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Οι παλαιότεροι εθελοντές αιμοδότες που δεν έχουν ακόμη προμηθευτεί την κάρτα τους, μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο τηλ. 215-2157865.
Καλούμε τους συναδέλφους να στηρίξουν τα προγράμματα αιμοδοσίας που έχουν προγραμματιστεί από τις ΕΛΜΕ τους, όπως και τα  ΔΣ των ΕΛΜΕ να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την επιτυχή συνέχιση του θεσμού.
Καλούμε τα ΔΣ των ΕΛΜΕ όλης της χώρας να οργανώσουν εθελοντικές αιμοδοσίες σε συνεργασία με δημόσιο νοσοκομείο της περιοχής τους,  έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν  οι  δυσκολίες στην άμεση κάλυψη των αιτημάτων για αίμα.
Το μέτρο του πολιτισμού είναι η αλληλεγγύη. Η επιτυχία της δημιουργίας ομάδων εθελοντών αιμοδοτών εκπαιδευτικών σε μόνιμη βάση στις ΕΛΜΕ και ο συντονισμός των ενεργειών μας σε επίπεδο ΟΛΜΕ, έχει ως στόχο:
α) την ευαισθητοποίηση των συναδέλφων/ισσών μας στο πολύ σημαντικό θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας και την εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής τους,
 β) τη συμβολή των εκπαιδευτικών στις αυξημένες ανάγκες αίματος της χώρας μας, που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (π.χ. πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, νεφροπαθείς κ.ά.) ή περιπτώσεις έκτακτων κοινωνικών αναγκών,
γ) να είναι δυνατή η προσφορά αίματος στους συναδέλφους μας ή σε συγγενικά μας πρόσωπα σε περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο.
Υπενθυμίζουμε ότι για την Αττική, στο πρόγραμμα του Δικτύου Εθελοντικής Αιμοδοσίας ΟΛΜΕ-ΕΛΜΕ έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω ημερομηνίες, ενώ για το πρόγραμμα αιμοδοσίας της επόμενης περιόδου (2018), θα ενημερωθείτε εγκαίρως.
Ø ΕΛΜΕ Καλλιθέας/ Ν. Σμύρνης/Μοσχάτου : Παρασκευή, 13 Οκτώβρη 2017
(Σχολικό Συγκρότημα Αγ. Νικολάου, Καλλιθέα)
Ø Α΄ Γ΄ ΕΛΜΕ Β΄ Αθήνας : Τετάρτη,  18 Οκτώβρη 2017
(2ο ΕΠΑΛ, Έλλης 3 και Αγ. Παρασκευής, Χαλάνδρι)
Ø ΕΛΜΕ Πειραιά : Τρίτη, 31 Οκτώβρη 2017   (13ο Γυμνάσιο, Παπαστράτου 14)
Ø Γ΄ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής, 15 Νοέμβρη 2017  (7ο ΓΕΛ Ιλίου, Βιτυβίλια 50)
Ø Γ΄ΕΛΜΕ Αθήνας – 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου : Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017
(2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου, Ταϋγέτου 60, Γκράβα)
Οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες εκτός Αττικής που θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μπορούν να δώσουν αίμα σε νοσοκομείο της περιοχής τους, δηλώνοντας το Δίκτυο της ΟΛΜΕ.
Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων να διευκολύνουν τους συναδέλφους εθελοντές αιμοδότες. Επισημαίνουμε ότι οι συνάδελφοι μπορούν να αιμοδοτήσουν περισσότερες από μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, με δικαίωμα χρήσης των αντίστοιχων αδειών (Ν. 3528/07/ άρ.50/παρ.5).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-3311354 (ΟΛΜΕ)  -   6973643277 (υπεύθυνη αιμοδοσίας ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.)

ΣΥΝΕΚ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

     ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝ.Ε.Κ.
     ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
      Οκτώβριος 2017

Τη χρονική περίοδο που διανύουμε κορυφώνεται η προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλλει τις διαδικασίες αξιολόγησης του Νόμου Βερναδάκη στους δημοσίους υπαλλήλους, στους οποίους συμπεριέλαβε και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν προσωρινά σε διοικητικές θέσεις.
Για να αντιμετωπίσει την αντίδραση που συνάντησε από τους εργαζόμενους, η κυβέρνηση προχώρησε με μία απαράδεκτη απεργοσπαστική νομοθετική ρύθμιση, ψηφίζοντας το Ν.4489/21-9-17 με τον οποίο εκβιάζονται με αποκλεισμό από θέσεις ευθύνης, όσοι δεν πάρουν μέρος στις διαδικασίες της αξιολόγησης.
Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς σε διοικητικές θέσεις, προχώρησε και σε επιλεκτική ενεργοποίηση διατάξεων του ΠΔ 152/13.
Το κίνημα των εκπαιδευτικών με την καθολική του αντίδραση και με σκληρούς αγώνες στο πρόσφατο παρελθόν ακύρωσε στην πράξη το ΠΔ της αξιολόγησης.
Για τις δυνάμεις των ΣΥΝ.Ε.Κ. είναι προφανές ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε διοικητικές θέσεις δεν πρέπει να υποκύψουν στους νέους εκβιασμούς, αλλά να συμμετέχουν στην απεργία- αποχή που κήρυξε η ΟΛΜΕ στα πλαίσια της απεργίας – αποχής της ΑΔΕΔΥ.
Και ναι μεν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της αξιολόγησης για το Δημόσιο (Νόμος Βερναδάκη) εξαιρεί τους εκπαιδευτικούς, ωστόσο το πρώτο βήμα έγινε με την ενεργοποίηση του ΠΔ 152, προκειμένου ακόμα και οι προσωρινά απασχολούμενοι σε διοικητικές θέσεις συνάδελφοι, να συμπεριληφθούν στη διαδικασία. Είναι γνωστή εξάλλου η δεσμευση του 3ου μνημονίου η οποία προβλέπει αξιολόγηση για τους εκπαιδευτικούς που θα συνάδει με την αξιολόγηση των υπολοίπων δημοσίων υπαλλήλων.
Για το επόμενο επομένως διάστημα, ενόψει της τρίτης αξιολόγησης, μετά και την ενεργοποίηση του ΠΔ 152, οι εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας για επικείμενη αξιολόγηση στελεχών και αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας, αλλά και οι «διαβεβαιώσεις» του ότι «δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών», οφείλουν να ανεβάσουν την αγωνιστική επαγρύπνηση του κλάδου.
Το εκπαιδευτικό κίνημα απαιτεί ΤΩΡΑ την άμεση κατάργηση όλου του αντιδραστικού πλαισίου της αξιολόγησης.
Ο κλάδος μας έχει σαφείς θέσεις απέναντι στην αξιολόγηση, οι οποίες στηρίζονται στις ψηφισμένες αποφάσεις των Συνεδρίων και των Γενικών μας Συνελεύσεων. Δεν υποχωρούμε ούτε βήμα από αυτές. Είναι ξεκάθαρο ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ανεχτούμε την όποια κυβερνητική επιλογή γυρίζει δεκαετίες πίσω τη δημόσια εκπαίδευση. Η αντίδρασή μας θα είναι άμεση και δυναμική, όπως έγινε και στο πρόσφατο παρελθόν.


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΡΕΤΟΥ" Ο αιρετός στο ΚΥΣΔΕ Κορδής Νεκτάριος κάθε Τρίτη (13:00-16:00) θα είναι στα γραφεία της ΟΛΜΕ (Ερμού & Κορνάρου 3ος όροφος), για να ενημερώνει τους/τις εκπαιδευτικούς για υπηρεσιακά ζητήματα της αρμοδιότητάς του".
Για επικοινωνία: nekordis@yahoo.gr
                    κιν: 6977513534
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Συναδελφισσες, συναδελφοι
Στις αρχές της εβδομάδας ( Δευτέρα- Τρίτη) αναμένεται η Β φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Θα αφορά όλες τις ειδικότητες της Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και τα Μουσικά Σχολεία. Με βάση τα σοβαρά λειτουργικά κενά, αναμένεται να προσληφθούν συνολικά πάνω από 1600 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.
Αθήνα 7/10/2017
Νεκτάριος Κορδής
Αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ

Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017

ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΛΜΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
«Ο δάσκαλος όχι μόνο πρέπει να έχει γνώμη και πίστη για το έργο του, αλλά και υποχρέωση ιερή να τρέφει τη μέριμνα του μέλλοντος και να βοηθάει με όλη του τη δύναμη την καλυτέρευση του παρόντος»  (Δ. Γληνός)
Η παγκόσμια ημέρα των εκπαιδευτικών που καθιερώθηκε από την UNESCO το 1994 έχει ως στόχο την υποστήριξή τους και την αναγνώριση του έργου τους. Τις τελευταίες δεκαετίες η δημόσια εκπαίδευση βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης, όχι μόνο γιατί αποτελεί μία χρυσοφόρο αγορά για εκμετάλλευση, αλλά και επειδή η γνώση υπήρξε διαχρονικά ισχυρός προωθητικός παράγοντας προοδευτικών κοινωνικών ανατροπών. Δεν είναι επομένως τυχαίες οι πιέσεις που ασκούνται διεθνώς  για την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης, τον έλεγχο και την περιορισμένη διοχέτευσή της σε αυτούς που κυρίως την έχουν ανάγκη για να ανατρέψουν εκμεταλλευτικές συνθήκες και κοινωνικά κατεστημένα. Ο εκπαιδευτικός (τουλάχιστον όπως τον ξέραμε μέχρι σήμερα) αποτελεί ανασχετικό εμπόδιο, πράγμα που εξηγεί την προσπάθεια αποδόμησης του ρόλου και της συμβολής του σε προοδευτικές κοινωνικές αλλαγές.
Ο εκπαιδευτικός δεν είναι ένας απλός διαμεσολαβητής της γνώσης. Είναι ο παιδαγωγός που οραματίζεται, εμπνέει, αγωνίζεται. Είναι αυτός που καθοδηγεί το ταξίδι της  ανακάλυψης της ομορφιάς της γνώσης και της ζωής. Αυτός που   εμπνέει την αγάπη στις πανανθρώπινες αξίες, αυτός  που οραματίζεται και χρωματίζει το αύριο, αυτός που αμφισβητεί και αντιπαλεύει το άδικο, διαπλάθοντας ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. 
Χιλιάδες εκπαιδευτικοί καταθέτουν καθημερινά την ψυχή τους μέσα στην τάξη, πολλές φορές σε αντίξοες συνθήκες, στηρίζοντας με αυταπάρνηση το δημόσιο σχολείο και τους μαθητές του. Χωρίς ουσιαστική στήριξη και υποστηρικτικές δομές, ανταποκρίνονται σε πολλαπλάσιους ρόλους από αυτούς που απαιτεί το έργο τους. Εκτός από τα διδακτικά, έχουν διοικητικά και γραμματειακά καθήκοντα, παίζουν το ρόλο ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, και φύλακα, ενώ ταυτόχρονα αναγκάζονται να μετακινούνται μέχρι και σε 5 σχολεία για να συμπληρώνουν ωράριο. Οι έλληνες εκπαιδευτικοί αμείβονται λιγότερο, ενώ εργάζονται περισσότερο και σε πιο δύσκολες και ελαστικές συνθήκες εργασίας από ό,τι οι περισσότεροι συνάδελφοί τους στις χώρες της Ευρώπης.
Η στοχοποίησή τους για την «αναποτελεσματικότητα» της εκπαίδευσης και τις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών,  όπως και η λανθασμένη αντίληψη ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης θα αναβαθμιστεί μέσα από την αξιολόγησή τους,  διευκολύνει τον έλεγχο και τη χειραγώγηση των εκπαιδευτικών, ενώ ταυτόχρονα αποκρύπτει τους κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες που στην πραγματικότητα ευθύνονται για την υποβάθμιση της εκπαίδευσης.
Η ποιότητα της εκπαίδευσης όπως δείχνουν οι έρευνες διεθνώς, αναβαθμίζεται με την αύξηση της χρηματοδότησης,  με  ολιγομελείς τάξεις, με πλήρη στελέχωση των σχολείων με μόνιμο εκπαιδευτικό, διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό, με εκσυγχρονισμό αναλυτικών προγραμμάτων, βιβλίων, διδακτικών μεθόδων και εποπτικών μέσων στηριγμένων στη σύγχρονη τεχνολογία, όπως και με δομές αντισταθμιστικής στήριξης των μαθητών. Η μονιμότητα της εργασιακής σχέσης των εκπαιδευτικών, ο πλήρης σεβασμός των εργασιακών τους δικαιωμάτων, η συστηματική επιμόρφωση, η οικονομική αναβάθμιση, και η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σε ένα δημοκρατικό σχολείο, είναι αναγκαίες επίσης προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση.
Οι ασκούμενες εκπαιδευτικές πολιτικές κατά τις τελευταίες δεκαετίες -και όχι μόνο κατά την 8ετία των μνημονίων-  δεν υλοποίησαν καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις. Για άλλη μία χρονιά η επέτειος της 5ης Οκτωβρίου,  βρίσκει τους εκπαιδευτικούς και την εκπαίδευση στη χώρα μας, να δοκιμάζονται από τη λαίλαπα των  μνημονιακών πολιτικών της μονομερούς λιτότητας και της ιδιωτικοποίησης των κοινωνικών αγαθών, που οδηγούν στην παρά πέρα αποδιάρθρωση του δημόσιου σχολείου, ενώ ταυτόχρονα  υποβαθμίζουν διαρκώς το επίπεδο ζωής και τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών. Στην χρόνια υποχρηματοδότηση προστέθηκαν  τα μνημονιακά προαπαιτούμενα με αιματηρές περικοπές, αδιοριστία και ελαστικοποίηση  των εργασιακών σχέσεων,  ενώ δρομολογήθηκαν νεοφιλελεύθερες κατευθύνσεις και αντίστοιχες αναδιαρθρώσεις,  που καθόρισαν πολλές από τις πρόσφατες εκπαιδευτικές αλλαγές, αλλά και από αυτές που πρόκειται να ακολουθήσουν (Λύκειο, αυτονομία, αξιολόγηση, κλπ).
Το εκπαιδευτικό κίνημα έχει την εμπειρία και τη δύναμη να εμποδίσει και να ανατρέψει την εφαρμογή αντιεκπαιδευτικών μέτρων και αντεργατικών πολιτικών, δημιουργώντας ρωγμές στο μνημονιακό μονόδρομο, μέχρι την τελική του ανατροπή. Είναι αναγκαίο ένα ισχυρό, ενωτικό κίνημα,  που θα πάρει με το μέρος του την κοινωνία και θα κερδίσει ξανά τους ίδιους τους συναδέλφους/ισσες και την ενεργό συμμετοχή τους στο Σύλλογό τους, στο σωματείο τους, στους κοινωνικούς αγώνες.
Έχουμε πίσω μας βαριά παρακαταθήκη. Ο Έλληνας εκπαιδευτικός, και σε συνθήκες  πολύ σκληρότερες από τις τωρινές, βρέθηκε πάντα στην πρώτη γραμμή, κάθε φορά που ο λαός μας έβγαινε μπροστά για να διεκδικήσει ψωμί, παιδεία, ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία, κοινωνική προκοπή. Στην ιστορία της εκπαίδευσης υπάρχουν πολλά φωτεινά παραδείγματα όπως ο Δημήτρης Γληνός, ο Αλέξανδρος Δελμούζος, η Έλλη Αλεξίου, η Σοφία Μαυροειδή –Παπαδάκη και πολλών άλλων εκπαιδευτικών,  που «δεν βολεύτηκαν», αλλά σηματοδότησαν τις αξίες και έδειξαν το δρόμο.
Σε αυτό το δρόμο έχουμε την  ευθύνη ως εκπαιδευτικοί να βαδίσουμε:
·         Για να διεκδικήσουμε την προστασία και τη διεύρυνση των κοινωνικών αγαθών και τη δίκαιη ανακατανομή του παραγόμενου πλούτου σε όφελος του λαού μας,
·         Για να υπερασπίσουμε τα εργασιακά – ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά δικαιώματα για εμάς και για όλους τους εργαζόμενους, να υπερασπίσουμε το ίδιο το δικαίωμα στην εργασία,
·         Για να διεκδικήσουμε ένα πραγματικά 12χρονο ποιοτικό δημόσιο και δωρεάν σχολείο που θα αμβλύνει τις μορφωτικές και κοινωνικές ανισότητες, θα παρέχει σε όλα τα παιδιά, χωρίς διακρίσεις, πλατιά, στέρεη, κριτική γνώση, φέρνοντάς τα σε επαφή με την επιστήμη, την τεχνολογία, την Τέχνη, τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό, και θα αμφισβητεί το ρόλο του άβουλου θεατή και του άνεργου που επιφυλάσσει για τους νέους το σύστημα.
·         Για μια εκπαίδευση που θα βασίζεται στις ανθρωπιστικές αξίες, θα προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα προωθεί την αλληλεγγύη προς κάθε άνθρωπο και προς όλους τους λαούς, και θα αντιμάχεται το ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία, την ξενοφοβία και κάθε είδους διάκριση.
Τον αγώνα για ένα τέτοιο σχολείο, στο οποίο κανένας μαθητής/τρια, κανένας εκπ/κός δεν περισσεύει, καλούμε μαθητές/τριες και γονείς, ολόκληρη την ελληνική κοινωνία να τον δώσουμε μαζί, για να τον κερδίσουμε. Να προασπίσουμε τον  δημόσιο - κοινωνικό χαρακτήρα της Παιδείας, ανατρέποντας μνημονιακές πολιτικές και νεοφιλελεύθερα σχέδια, για να δώσουμε στα παιδιά  μας, σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά, την εκπαίδευση που έχουν ανάγκη και τους αξίζει.


Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΟΡΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΣΔΕ ΣΤΙΣ 2/10/2017

           Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ
           Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 2 Οκτωβρίου 2017.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

    Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε στις 2 Οκτωβρίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
1.      Ικανοποιήθηκαν 20 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν να παραιτηθούν για σοβαρούς λόγους υγείας ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
2.      Απορρίφθηκε 1 αίτηση μετάταξης εκπαιδευτικού σε προσωρινή θέση Διοικητικού Υπαλλήλου για σοβαρούς λόγους υγείας.
3.      Συζητήθηκαν 2 αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ & ΕΕΠ. Για το ίδιο ζήτημα έγινε δεκτή 1 ανάκληση αίτησης μετάταξης.
4.      Απορρίφθηκε 1 ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού εκκλησιαστικής εκπαίδευσης από τη Β/θμια.  Για το ίδιο ζήτημα έγινε 1 ανάκληση απόσπασης σε Εκκλησιαστικό σχολείο.
5.      Έγινε δεκτή 1 ανάκληση απόσπασης σε Μουσικό Σχολείο.  
6.      Σχετικά με τις αποσπάσεις ικανοποιήθηκαν 2 αιτήσεις εκπαιδευτικών για ένταξη στην ειδική κατηγορία ασθένειας, 3 αιτήσεις εκπαιδευτικών ως γονείς τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67%, 1 εκπαιδευτικός ως πολύτεκνος, 1 ως αιρετός ΟΤΑ και 2 εκπαιδευτικοί ως σύζυγοι μελών ΔΕΠ.  
7.      Έγιναν δεκτές 42 ανακλήσεις αποσπάσεων και απορρίφθηκαν 8 αιτήσεις ανάκλησης (μειοψηφούντων των αιρετών).
8.      Τέλος ικανοποιήθηκαν 59 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν απόσπαση για νησιωτικές περιοχές (15) και για σοβαρούς λόγους υγείας, οικογενειακούς και κοινωνικούς (46). Διαφωνήσαμε με τη διαδικασία και ζητήσαμε να γίνουν αποσπάσεις σε υπάρχοντα λειτουργικά κενά, υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε περιοχές που η ειδικότητα τους είναι υπεράριθμη και καταθέσαμε το πλαίσιο της ΟΛΜΕ με βάση την καταγγελία στις 6/9/2017. Θεωρούμε ότι από τις 950 αιτήσεις θα μπορούσε να ικανοποιηθεί πολύ μεγαλύτερος αριθμός αποσπάσεων. Είναι αυτονόητο ότι με βάση τα σοβαρά λειτουργικά κενά που εξακολουθούν να υφίστανται, μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα Γ΄ φάση αποσπάσεων! Επιπρόσθετα θα προκύψουν 400 περίπου λειτουργικά κενά και από τις αποσπάσεις σε ΑΕΙ/ΤΕΙ και από τις μετατάξεις των ΕΔΙΠ & ΕΕΠ.
9.      Σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών, αν και έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την Α΄ φάση με τις 954 προσλήψεις, δεν έχει ακόμη γίνει η Β΄ φάση! Παράλληλα δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη στα Μουσικά/ Καλλιτεχνικά σχολεία. Στην Ειδική Αγωγή έχουν γίνει 1775 προσλήψεις σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης, 227 στην Παράλληλη στήριξη και 2521 προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ. Το 2016-17 είχαμε συνολικά 3113 προσλήψεις στη Γενική Εκπαίδευση, 442 σε Μουσικά/Καλλιτεχνικά, 1931 σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης και 456 στην Παράλληλη στήριξη. Παράλληλα διατέθηκαν 55000 ώρες για πρόσληψη ωρομισθίων σε Μουσικά/Καλλιτεχνικά σχολεία. Το 2014-15 είχαμε συνολικά 5164 προσλήψεις, το 2015-16 6162, το 2016-17 είχαμε 6007 προσλήψεις και στην Α΄ φάση του 2017-18 είχαμε 3006 προσλήψεις.
Μέσα στα πλαίσια αυτά επιβάλλεται το ταχύτερο δυνατό να γίνει μια μεγάλη φάση προσλήψεων  αναπληρωτών και να ξεκινήσει εντός του μηνός η ενισχυτική διδασκαλία!   

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς
Αθήνα 3/10/2017

 


Νεκτάριος Κορδής,
αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
(τηλ.: 6977513534,
ηλ. δ/νση:  nekordis@yahoo.gr
  Άκης Λουκάς   
  αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ   
 ( τηλ.:6974320189, 
 ηλ.δ/νση: loukasevangelos@gmail.com                     εκλεγμένων  με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε διοικητικές θέσεις στην Απεργία-Αποχή της ΑΔΕΔΥ από τις διαδικασίας που σχετίζονται με την Αξιολόγηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε διοικητικές θέσεις στην
Απεργία-Αποχή της ΑΔΕΔΥ από τις διαδικασίας που σχετίζονται με την Αξιολόγηση


Το ΔΣ της ΟΛΜΕ αποφάσισε τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν σε διοικητικές θέσεις, στην Απεργία-Αποχή που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ από τις διαδικασίες που σχετίζονται με την Αξιολόγηση.
Με τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης Ν. 4489/21-9-2017, ενέργεια απεργοσπαστική, καθιερώνεται η διαδικασία της αυτοτελούς αξιολόγησης σε επίπεδο Προϊσταμένων και Διευθυντή και εκβιάζονται όσοι δεν πάρουν μέρος στη διαδικασία να αποκλείονται από θέσεις ευθύνης.
Ο νόμος αφορά και τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προΐστανται σε Υπηρεσίες του Υπουργείου, των Περιφερειών και των Διευθύνσεων, καθώς και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε αντίστοιχα τμήματα.
Καλούμε τους εκπαιδευτικούς  που θα κληθούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία αξιολόγησης να συμμετέχουν στην απεργία-αποχή και να απέχουν από αυτήν.

Επίσης, καλούμε τις ΕΛΜΕ να ενημερώσουν για την παραπάνω απόφαση τους συναδέλφους που ασκούν διοικητικό έργο. 

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2017-2018

Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2017-2018, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Έκθεση για τα περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας στην Ελλάδα, το 2016

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΛΜΕ-ΛΥΚΕΙΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΙΕΙΑΣ
΄΄Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ΄΄
Κύριε Υπουργέ,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ στη συνεδρίασή του της 20ης Σεπτεμβρίου 2017, αφού συζήτησε διεξοδικά τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί για το Γενικό Λύκειο και την πρότασή σας για τη συμμετοχή της ΟΛΜΕ σε ομάδα εργασίας, σας καταθέτει τις βασικές προτάσεις της Ομοσπονδίας μας για το Λύκειο (ψηφισμένες από Συνέδρια του κλάδου) και επιθυμεί να μας απαντήσετε εγγράφως εάν οι προτάσεις αυτές αποτελούν βάση συζήτησης και διαλόγου.
Βασικές προτάσεις της ΟΛΜΕ:
- Το Λύκειο αυτόνομη μορφωτική βαθμίδα. Να μη γίνει η Γ΄ Λυκείου προπαρασκευαστικό έτος για την εισαγωγή στα ΑΕΙ
- Αλλαγές αναλυτικών προγραμμάτων με μείωση και εξορθολογισμό της ύλης.
- Ενίσχυση της γενικής παιδείας με στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.  Όχι στη δραστική περικοπή γνωστικών αντικειμένων και την πρόωρη εξειδίκευση.
- Αξιόπιστο απολυτήριο με ενδοσχολικές εξετάσεις
- Πρόσβαση στην Γ/θμια μετά το απολυτήριο με πανελλαδικές εξετάσεις με ευθύνη της Β/θμιας.
- Αποφασιστική ενίσχυση της ΤΕΕ, ισότιμο απολυτήριο του Γενικού Λυκείου και του ΕΠΑΛ. 
Είναι προφανές ότι η υλοποίηση των προτάσεων αυτών πρέπει να συνοδεύεται από άμεσες παρεμβάσεις όπως: γενναία αύξηση των δαπανών για την Παιδεία, μαζικοί διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών με παράλληλη μείωση της ελαστικής εργασίας, ουσιαστική και συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η Περιφέρεια Αττικής,
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων « Η Αθήνα Ελεύθερη »
που γίνονται για την 73η  επέτειο απελευθέρωσης της Αθήνας
από τη Ναζιστική κατοχή στις 12 Οκτωβρίου 1944 , διοργανώνουν
την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09:00,   τον αγώνα δρόμου
 «ΔΡΟΜΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΜΠΛΟΚ 15 - ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ » απόστασης 14.1 χλμ.

Η συμμετοχή στον αγώνα είναι δωρεάν και οι δηλώσεις συμμετοχής  θα γίνονται
ηλεκτρονικά στο site της Περιφέρειας www.patt.gov.gr ,
 ακολουθώντας τη διαδρομή:  Ενημέρωση - Εκδηλώσεις Ημερίδες Περιφέρειας Αττικής -
έως  την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Η επόμενη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ θα γίνει τη Δευτέρα 2/10/2017.Ένα από τα θέματα της συνεδρίασης είναι και οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών. Στη συνεδρίαση θα επιδιώξουμε να ικανοποιηθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός αιτήσεων. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά ζητήματα και βρίσκονται μακριά από τις οικογένειές τους!Παράλληλα εξακολουθούν να υπάρχουν λειτουργικά κενά, ενώ υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που μπορούν να αποσπαστούν από περιοχές που η ειδικότητά τους είναι υπεράριθμη σε άλλες πλεονασματικές περιοχές. Η ΟΛΜΕ στις 6/9/2017 εξέδωσε σχετική ανακοίνωση για τις αποσπάσεις που βάζει όλο το πλαίσιο!
Νεκτάριος Κορδής
Αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ

To «όραμα» της Ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης δια στόματος Κ. Μητσοτάκη στη 82η ΔΕΘ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΚΙΝΗΣΕΙΣ          
To «όραμα» της Ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης δια στόματος Κ. Μητσοτάκη στη 82η ΔΕΘ
                                                                                                            20 Σεπτεμβρίου, 2017
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Η εκπαίδευση από το 2010 βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα των μνημονίων με αρνητικές συνέπειες, όχι μόνο στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στην ίδια τη ζωή των εκπαιδευτικών ως εργαζομένων. Βρισκόμαστε σήμερα σε μια περίοδο, που από τα πλέον βασικά αιτήματα του συνόλου του εκπαιδευτικού κινήματος είναι οι μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση και η αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου.
            Το τελευταίο διάστημα, καθώς η Ν.Δ. βαυκαλίζεται ότι η ώρα της επιστροφής της στην εξουσία πλησιάζει, έχει εντείνει τις επιθέσεις της απέναντι στο δημόσιο σχολείο, προοιωνίζοντας τη νεοφιλελεύθερη μετάλλαξή του. Πριν από μερικούς μήνες δημοσιοποιήθηκαν οι προτάσεις της για τη δημόσια εκπαίδευση, των οποίων το περιεχόμενο συμβαδίζει απόλυτα τόσο με το πρόσφατο «ευαγγέλιο» του νεοφιλελευθερισμού που κατέθεσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων για το Δημόσιο Σχολείο, όσο και με τις προτάσεις του ΟΟΣΑ. Δεν ξεχνάμε ότι ο Τομέας παιδείας της ΝΔ στο πρόσφατο παρελθόν έβλεπε φαντάσματα εκπαιδευτικούς, και δεν ξεχνάμε επίσης ότι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, έχει δείξει ξεκάθαρα δείγματα γραφής στο παρελθόν, αφού ως υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, προχώρησε στη διαθεσιμότητα - απόλυση 2500 εκπαιδευτικών από τη δημόσια τεχνική εκπαίδευση. Είναι ο ίδιος που έχει τονίσει επανειλημμένως ότι: «στο Δημόσιο υπάρχει λίπος»!
            Από την 82η  Δ.Ε.Θ. η Ν.Δ. και ο Πρόεδρός της σάλπισαν νέα επίθεση ενάντια στο δημόσιο δωρεάν σχολείο και στη μονιμότητα των εκπαιδευτικών. Ο ίδιος ξεδίπλωσε το πιο αντιδραστικό προγραμματικό σχέδιο για τη Δημόσια Εκπαίδευση που έχει ακουστεί ποτέ στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Δ.Ε.Θ. είπε: «Αξίζουμε  πιο αυτόνομα και πιο  δημιουργικά σχολεία. Με μεγαλύτερη  ελευθερία στην οργάνωση, στη διαχείριση  των πόρων, στην επιλογή  του διδακτικού προσωπικού. Αλλά και μεγαλύτερη  ελευθερία στην κατάρτιση προγράμματος σπουδών, και επιλογή διδακτικών μεθόδων. Με αξιολόγηση παντού… Ιδρύουμε ένα πρότυπο σχολείο σε κάθε περιφερειακή ενότητα, ξεκινώντας από τις υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Για τους καλύτερους μαθητές. Αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε ιδιωτικό σχολείο. Οι νόμοι Μπαλτά – Φίλη – Γαβρόγλου καταργούνται.»
             Εφιαλτικές μνήμες επανέρχονται στο νου μας από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 2009 – 2014. Δεν ξεχνούμε: τις κατά 35% περικοπές στη δημόσια χρηματοδότηση για την εκπαίδευση, το κλείσιμο χιλιάδων σχολικών μονάδων, την Τράπεζα θεμάτων, τη διάλυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, την εφαρμογή της τιμωρητικής αξιολόγησης-χειραγώγησης, τις διαθεσιμότητες εκπαιδευτικών, διοικητικών πανεπιστημίων και σχολικών φυλάκων, τις υποχρεωτικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών σε όλη την επικράτεια, την υποχρεωτική αργία, την πολιτική επιστράτευση των απεργών, την ποινικοποίηση των μαθητικών κινητοποιήσεων, την κατάργηση υποστηρικτικών δομών, και πολλά άλλα ακόμη που οδήγησαν τη δημόσια εκπαίδευση σε κατάρρευση και τους εκπαιδευτικούς σε απόγνωση.
            Δεν έχει, λοιπόν, κανένα δισταγμό ο κ. Μητσοτάκης  να σχεδιάζει την πλήρη απαξίωση του Δημόσιου Σχολείου και του έργου των εκπαιδευτικών. Η αυτονομία των σχολικών μονάδων που εξαγγέλλει ότι θα εφαρμόσει, περνά μέσα από την ιδιωτικοποίησή τους, καθώς η χρηματοδότηση των σχολείων δεν θα υπάγεται πλέον στην Πολιτεία, αλλά θα προϋποθέτει την αναζήτηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Παράλληλα, το εκπαιδευτικό προσωπικό, που τόσα χρόνια προασπίζεται το Δημόσιο Σχολείο, στηρίζοντάς το υπό δύσκολες συνθήκες, δεν θα είναι σταθερό, αλλά θα εξαρτάται από τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς και τη διαχείριση τεχνοκρατών. Το μοντέλο που «οραματίζεται» επομένως ο κ. Μητσοτάκης έχει την εξής δομή: Αξιολόγηση και απόλυση εκπαιδευτικών, «αυτονομία» και εξάρτηση των σχολείων από ιδιωτικά κεφάλαια (χορηγοί με προοπτική να επεμβαίνουν και στο πρόγραμμα σπουδών), vouchers (κουπόνια) στους γονείς για «ελεύθερη» επιλογή σχολείου, πρόσληψη μάνατζερ για διευθυντές,  πρόσληψη προσωπικού από τις σχολικές μονάδες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον τρόπο πρόσληψης και για τις σχέσεις εργασίας, με την άρση της έννοιας του μόνιμου δημόσιου λειτουργού να είναι κυρίαρχη στη «μεγάλη ιδέα» τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι να απορεί κανείς γιατί στη διακαναλική του συνέντευξη ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισήμανε γι’ άλλη μία φορά πως η Δημόσια Εκπαίδευση δεν έχει ανάγκη από προσλήψεις, αγνοώντας ηθελημένα τα χιλιάδες οργανικά κενά στα σχολεία και αποσιωπώντας τον καθημερινό αγώνα των χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών που γυρνάνε τόσα χρόνια κάθε εσχατιά της Ελλάδας για να στηρίξουν το Δημόσιο Σχολείο και τους μαθητές του.
            Επιπλέον, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποβάθμισε ξανά το εκπαιδευτικό έργο του Δημόσιου Σχολείου χωρίς να κάνει την παραμικρή αναφορά στην ειδική αγωγή και στις ανάγκες ενός εκπαιδευτικού συστήματος που πρέπει να καλύπτει το σύνολο των μαθητών και των μαθητριών της χώρας. Ταυτόχρονα, δεν απέφυγε προεκλογικές δεσμεύσεις που ακούγονται εύηχα στ’ αυτιά ορισμένων πολιτών, οι οποίοι προφανώς δεν συνειδητοποιούν τις συνέπειες από την εφαρμογή τέτοιων πρακτικών που θα οδηγήσουν σε ένα ελιτίστικο και ιδιωτικοποιημένο σχολείο για λίγους. Υποσχέθηκε την ίδρυση Πρότυπων Σχολείων σε κάθε περιφερειακή ενότητα «για τους καλύτερους μαθητές, αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε ιδιωτικά σχολεία». Είναι προφανές ότι για τον κ. Μητσοτάκη μόνο τα ιδιωτικά σχολεία αξίζουν για τους καλύτερους μαθητές, και η Εκπαίδευση μονάχα γι’ αυτούς πρέπει να ενδιαφέρεται!

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Τα παραπάνω, αν συνδυαστούν με τη θέση της ΝΔ για «σταδιακό» περιορισμό των δαπανών για την Παιδεία στο 1,9% του ΑΕΠ, την κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και τη δημιουργία ιδιωτικών Πανεπιστημίων, συνθέτουν ένα άκρως αρνητικό τοπίο. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο σοβαρό, διότι τις παραπάνω διακηρύξεις του ο κ. Μητσοτάκης τις έντυσε με τον ιδεολογικό μανδύα του Κοινωνικού Δαρβινισμού. Διατύπωσε δηλαδή την άποψη(!) ότι η ανισότητα αποτελεί στοιχείο της ανθρώπινης φύσης ενώ η ΙΣΟΤΗΤΑ  καταστρατηγεί την ίδια τη δημοκρατία και τα ατομικά δικαιώματα!
Το εκπαιδευτικό και γονεϊκό κίνημα παλεύοντας μαζί με όλο το λαό ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές λιτότητας και στις συνέπειές τους για τη ζωή των εργαζόμενων και τα δημόσια αγαθά, όπως είναι αυτό της Παιδείας, πρέπει να αποκρούσει αποφασιστικά κάθε προσπάθεια επιβολής νεοφιλελεύθερων σχεδίων που θα διαλύσουν ό,τι έχει απομείνει όρθιο στη δημόσια εκπαίδευση. Χρειάζεται να εντείνει τους αγώνες του για  την αύξηση των δαπανών για την Παιδεία, για ένα ποιοτικά αναβαθμισμένο δημόσιο και δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά. Δεν πρέπει να κάνει ούτε βήμα πίσω από τις διεκδικήσεις του για δημόσιο, δωρεάν, υποχρεωτικό 14χρονο σχολείο με όλους τους αναγκαίους εκπαιδευτικούς σε μόνιμη σχέση εργασίας. Παράλληλα όμως, δεν μπορεί να μην καταγγέλλει και να μην αποκαλύπτει τα σχέδια της Ν.Δ. και των συμμάχων της, σχέδια βγαλμένα  από τα πιο σκοτεινά νεοφιλελεύθερα συρτάρια, που αντιστρατεύονται τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και όλες τις βασικές διεκδικήσεις του εκπαιδευτικού κινήματος για την προάσπιση του κοινωνικού αγαθού της Παιδείας.

 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝ.Ε.Κ.)