Δημιούργησα αυτό το blog προκειμένου να παρουσιάζω απόψεις και άρθρα , βασικά για τα εκπαιδευτικά θέματα αλλά και όσα άλλα μας απασχολούν. Μια γνώμη, ένα σχόλιο για αυτά που συμβαίνουν. Επίσης θα βρείτε κείμενα άλλων τα οποία με εκφράζουν. Στο blog αυτό θα μπορείτε να βρείτε επίσης πολιτιστικές αναφορές πάνω σε θέματα που μας συγκινούν. Πολιτισμός και εκπαίδευση πάνε μαζί. Περιμένω τα σχόλια σας. Ν.Κ.

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

ΝΔ-ΔΗΜΟΣΙΟ

12ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΜΕ

Πρόσκληση συμμετοχής στις Ομάδες Εργασίας για το 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Η Οργανωτική Επιτροπή του 12ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ, με θέμα «Το εκπαιδευτικό έργο σε συνάφεια με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών», σας καλεί να δηλώσετε συμμετοχή ή να παρευρεθείτε στην πρώτη συνάντηση των ομάδων εργασίας τις παρακάτω μέρες και ώρες ανά ομάδα, στα γραφεία της ΟΛΜΕ.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1η) Πέμπτη 22/02 και ώρα 7μμ: Συνθήκες εργασίας, Υποδομές, Βοηθητικό, διοικητικό, επιστημονικό προσωπικό. Πώς και γιατί  οι παραπάνω παράγοντες επιδρούν στο εκπαιδευτικό έργο. (ενδεικτικά: ωράριο, εργασία εντός και εκτός σχολείου, καθήκοντα, αριθμός μαθητών, μετακινήσεις, ελαστικοποίηση και εντατικοποίηση εργασιακών σχέσεων, εποπτικά μέσα, εργαστήρια, σχ. βιβλιοθήκες, υλικοτεχνική υποδομή)
2η) Τετάρτη 21/02 και ώρα 6μμ: Εργασιακά δικαιώματα,  Ασφαλιστικό,  Συνταξιοδοτικό, Μισθολογικό καθεστώς.  Η επίδραση που ασκούν  στον εκπαιδευτικό και το έργο του.
3η) Παρασκευή 23/02 και ώρα  3μμ: Ο εκπαιδευτικός ως μέλος της συλλογικότητας του σχολείου (ενδεικτικά: θεσμικό πλαίσιο, διοίκηση, Σύλλογος, αποφάσεις, παιδαγωγικές συνεδριάσεις, ποινές,  αξιολόγηση,   σχολικό κλίμα, μαθητικές κοινότητες).
4η) Παρασκευή 23/02 και ώρα 6μμ: Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη.
Υποομάδες:
5η) Τρίτη 20/02 και ώρα 3:30μμ: ΤΕΕ: το εκπαιδευτικό έργο σε συνάφεια με συνθήκες εργασίας, Υποδομές, Επιμόρφωση, Βοηθητικό, διοικητικό, επιστημονικό προσωπικό.
6η) Παρασκευή 23/02 και ώρα 6μμ: Ειδική Αγωγή: το εκπαιδευτικό έργο σε συνάφεια με συνθήκες εργασίας, Υποδομές, Επιμόρφωση,  Βοηθητικό, διοικητικό, επιστημονικό προσωπικό.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                             Η Γ. Γραμματέας

             Γεώργιος Ανδρινόπουλος               Μαριάννα Πρωτονοταρίου

Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΚ


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΚΙΝΗΣΕΙΣ                
Για τη νέα Υπουργική Απόφαση  10645  περί  οργάνωσης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
                                                                                                Φεβρουάριος  2018
Πρόσφατα στάλθηκε στα σχολεία η νέα ΥΑ 10645/ΓΔ4 23-1-2018 με ισχύ ΠΔ, η οποία αντικαθιστά τις ως τώρα ισχύουσες διατάξεις που αφορούν  εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων. Η Υ.Α. σε γενικές γραμμές κινείται σε θετική κατεύθυνση, γιατί επικαιροποιεί και συμμαζεύει διάσπαρτες διατάξεις πολλών ετών, εκσυγχρονίζει το ισχύον πλαίσιο και υλοποιεί κάποια από τα αιτήματα πολλών ΕΛΜΕ και της ΟΛΜΕ.
Στα θετικά στοιχεία της Υ.Α. συμπεριλαμβάνονται :
·         το γενικότερο πνεύμα διαλόγου, δημοκρατικής συμμετοχής και συνεργασίας των μελών της  σχολικής κοινότητας,
·         η εμπλοκή των μαθητικών κοινοτήτων στη διαμόρφωση του πλαισίου κανόνων λειτουργίας του σχολείου,
·         η μέριμνα για την ομαλή σχολική ένταξη και τη στήριξη παιδιών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,
·         η συνεργασία σχολείου με γονείς και υποστηρικτικές δομές,
·         η επικέντρωση σε παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες που προλαμβάνουν και θεραπεύουν με παιδαγωγικά μέσα προβλήματα συμπεριφοράς και συγκρούσεων.
·         η έμφαση στη γενικότερη προσωπικότητα και στις ιδιαίτερες δεξιότητες και ευαισθησίες του μαθητή και όχι μόνο στην καλή επίδοση.
Υπάρχουν όμως σημεία που πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής από το  συνδικαλιστικό κίνημα και το ΔΣ της ΟΛΜΕ, είτε γιατί είναι ασαφή και επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες  από διοικητικά και άλλα στελέχη της εκπαίδευσης, είτε γιατί η εφαρμογή τους ενέχει κινδύνους καταστρατήγησης εργασιακών δικαιωμάτων.
Ø  Πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν θα δεχτούμε ΚΑΜΙΑ συρρίκνωση τμημάτων ή σχολείων, μέσω των ασαφών μερικές φορές διατάξεων για επιλογή σχολείου ΕΠΑΛ (λόγω ύπαρξης ή μη τομέα ή ειδικότητας) και μετεγγραφών σε ΓΕΛ ή ΓΥΜΝΑΣΙΑ (μέσω μαθημάτων επιλογής ή ομάδων προσανατολισμού εν όψει και νέου ΓΕΛ). Το ασαφές πλαίσιο της ηλεκτρονικής εγγραφής ως προς την επιλογή σχολείου και την κατανομή μαθητών, δεν θα επιτρέψουμε να γίνει εργαλείο για τέτοιες εξελίξεις. Ζητάμε να εξασφαλίζεται η ολοκληρωμένη λειτουργία κάθε σχολείου, ώστε να μπαίνει φραγμός στις τεχνητές αυξομειώσεις του αριθμού μαθητών και στις μετακινήσεις τους από σχολείο σε σχολείο.
Ø  Η χωροταξική κατανομή του μαθητικού πληθυσμού επιβάλλεται να αντιμετωπίζει ισότιμα τα σχολεία  και να τηρείται για την ισόρροπη ανάπτυξή τους. Στην ΥΑ όμως, η χωροταξική κατανομή εξακολουθεί να καθορίζεται  από αποφάσεις μονοπρόσωπων οργάνων, στην ευχέρεια των οποίων υπάγεται επίσης  η έγκριση εκπρόθεσμων  αλλά και υποχρεωτικών μετεγγραφών μαθητών/τριών σε περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων στέγασης των σχολείων.
Ø  Επειδή το άρθρο 30 ενέχει κινδύνους καταστρατήγησης του εργασιακού μας ωραρίου, επιβάλλεται η επαναδιατύπωσή του, ώστε να γίνει απόλυτα σαφές πως οι συναντήσεις γονέων με διδάσκοντες για την ενημέρωση για την πρόοδο κλπ των μαθητών-τριών θα γίνονται κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου.
                                               
Ø  Κανείς δεν αμφισβητεί τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης γονέων-κηδεμόνων για τις απουσίες των μαθητών/τριών. Η οδηγία όμως για τουλάχιστον εβδομαδιαία καταχώριση απουσιών στο σύστημα my school με ταυτόχρονη ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, χωρίς την ύπαρξη γραμματειακής υποστήριξης των σχολείων και χωρίς να έχει    προετοιμαστεί η αναγκαία υποδομή του πληροφοριακού συστήματος,  θα αυξήσει το φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών που ήδη επιβαρύνονται με πλήθος διοικητικών και γραμματειακών καθηκόντων εκτός των διδακτικών τους. 
Σε κάθε περίπτωση, η έναρξη του νέου συστήματος πρέπει να γίνει αφού υλοποιηθεί το σύστημα ταυτόχρονης  καταγραφής απουσιών στο my school και ενημέρωσης γονέων που προαναγγέλθηκε με κατοχυρωμένη την προστασία προσωπικών δεδομένων και με παράλληλη στελέχωση των σχολείων με βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό.
Στο θέμα των απουσιών, είναι αναγκαίο  να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι δυσκολίες μεταφοράς μαθητών τις πρώτες κυρίως ώρες, σε δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες περιοχές, όπως και να υπάρξει μέριμνα ώστε η κατάργηση δικαιολογημένων απουσιών, να μην οδηγήσει σε αύξηση  μονόωρων εστιασμένων σε μαθήματα απουσιών.
Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στο Σύλλογο  Διδασκόντων ώστε να μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να δικαιολογεί απουσίες με ειδική αιτιολογημένη πράξη.
Ø     Στο θέμα των παιδαγωγικών μέτρων και το συνολικό πλαίσιο της παρέμβασης του σχολείου και της συνεργασίας του με υποστηρικτικές δομές πρέπει να υπάρξουν σαφείς διευκρινίσεις
Ø     Για μια ακόμα φορά τονίζουμε ότι πρέπει να αντικατασταθεί  το Καθηκοντολόγιο από ένα δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας και διοίκησης του σχολείου με αναβαθμισμένο το ρόλο του Συλλόγου εκπαιδευτικών, ώστε να μειωθούν οι δυνατότητες αυθαιρεσίας της διοίκησης.
Ø     Είναι πολύ σοβαρό το γεγονός ότι οι μαθητές της Α΄ ΓΕΛ δεν γνωρίζουν ακόμα αν θα εφαρμοστεί γι’ αυτούς και πώς το νέο Λύκειο.

Θεωρούμε ότι η ΥΑ  10645/ΓΔ4/23-1-18 πρέπει να ισχύσει από την επόμενη σχολική χρονιά, 2018-19, ώστε να ξεκαθαριστούν εντωμεταξύ τα επίμαχα ζητήματα και να υπάρξει η αναγκαία προετοιμασία στα σχολεία. Η εφαρμογή της  στη μέση της σχολικής χρονιάς, και καθώς ούτε το ΥΠΠΕΘ ούτε βέβαια τα σχολεία είναι έτοιμα για αυτό - κυρίως ως προς τις υποδομές, τη γραμματειακή υποστήριξη και τα τεχνικά μέσα που χρειάζονται-  θα αυξήσει τη γραφειοκρατία και θα δημιουργήσει προβλήματα,  με κίνδυνο απαξίωσης και των θετικών στοιχείων που εμπεριέχει.
(Για το ζήτημα της ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΩΝ, οι ΣΥΝΕΚ έχουν ήδη δημοσιοποιήσει και καταθέσει την πρότασή τους   στο ΔΣ της ΟΛΜΕ, στην οποία εκφράζεται η αντίθεσή μας στο χαρακτηρισμό φοίτησης εν μέσω σχολικής χρονιάς και σε ό,τι αυτό συνεπάγεται για εκπαιδευτικούς, μαθητές και σχολεία.)
                                                              ΣΥΝΕΚ


Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ

Ρένα Δούρου
Αττική
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δήλωση του προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Θ. Σχινά για τη μη διεξαγωγή της σημερινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

«Σήμερα, Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, δεν έγινε δυνατή η προγραμματισμένη 5η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής εξαιτίας επεισοδίων που σημειώθηκαν μεταξύ ορισμένων ατόμων εκ των διαμαρτυρόμενων για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Γραμματικό, και ορισμένων οπαδών της ΑΕΚ. Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις βίαιες ενέργειες. Η συζήτηση και η λήψη των αποφάσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, όπου ακούγονται πάντα όλες οι απόψεις, αποτελεί ύψιστη δημοκρατική διαδικασία για τους πολίτες της Αττικής, και ως τέτοια οφείλουν όλοι να τη διαφυλάσσουν και να τη σέβονται. Επεισόδια σαν αυτά που έλαβαν χώρα σήμερα εντός της αίθουσας του Συμβουλίου, απομειώνουν τη σημασία του θεσμού, αποδυναμώνουν τη δημοκρατική διαδικασία λήψης των αποφάσεων και δεν υπηρετούν τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως κυττάρου Δημοκρατίας. Οφείλουμε όλοι, αιρετοί και πολίτες, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για την προστασία του θεσμού του Περιφερειακού Συμβουλίου και της τοπικής δημοκρατίας». 
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.dinamizois.gr
www.renadourou.gr
Fb: /renaperifereia
Twitter: @renadourou


Το Γραφείο Τύπου, 8/2/2018

ΟΛΜΕ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΘΕΜΑ: « ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ»
Συνάδελφοι,
            Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ αποφάσισε το επόμενο χρονικό διάστημα να αναδείξει το σοβαρότατο πρόβλημα της πολιτικής των μη διορισμών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πάγια θέση του κλάδου είναι η κάλυψη όλων των κενών από μόνιμους καθηγητές. Επιβάλλεται να γνωστοποιήσουμε σε όλη την ελληνική κοινωνία τις καταστροφικές συνέπειες της πολιτικής της απαγόρευσης διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών, καθώς και τη χρόνια εκμετάλλευση των αναπληρωτών. Για το σκοπό αυτό το Δ.Σ της ΟΛΜΕ αποφάσισε τα εξής:
·        Εβδομάδα δράσης για τους μόνιμους διορισμούς και το εργασιακό καθεστώς  των αναπληρωτών στο διάστημα 23 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου. Την εβδομάδα αυτή θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις από τις τοπικές ΕΛΜΕ, και όπου δεν είναι αυτό δυνατό στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Το χρονικό διάστημα αυτό επίσης,  οι τοπικές ΕΛΜΕ θα πραγματοποιήσουν  κι άλλες δραστηριότητες, σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, για το ίδιο ζήτημα.
·        Διοργάνωση ημερίδας για τους μόνιμους διορισμούς και τους αναπληρωτές την Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου στην Α΄ ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου (Ρόδος), περιοχή με υψηλό ποσοστό αναπληρωτών.
·        Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή, 2 Μαρτίου στο Υπουργείο Παιδείας και ώρα 13:00 καθώς και στη Θεσσαλονίκη, με αίτημα τους διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών, προκειμένου να καλυφθούν όλα τα κενά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  Για την επιτυχία της κινητοποίησης το Δ.Σ της ΟΛΜΕ κηρύσσει τρίωρη στάση εργασίας (11:00 έως 14:00) και καλεί τα Δ.Σ των ΕΛΜΕ να κηρύξουν τρίωρη στάση εργασίας τις τρεις πρώτες ώρες (08:00 έως 11:00 π.μ.) προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι (αναπληρωτές και μόνιμοι) για να συμμετάσχουν.  Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ θα κάνει παράσταση διαμαρτυρίας στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας απαιτώντας εδώ και τώρα μόνιμους διορισμούς για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
·        Σύνταξη ενημερωτικού κειμένου που θα σταλεί στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία εκπαιδευτικών (ETUCE), καθώς και σε όλα τα ευρωπαϊκά συνδικάτα μέλη, στο οποίο θα αναφέρονται οι καταστροφικές συνέπειες των μνημονίων στην εκπαίδευση και θα καταγγέλλεται η απαγόρευση μονίμων διορισμών από την Τρόικα. Θα ζητείται επίσης να αποσταλούν ψηφίσματα διαμαρτυρίας προς τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Παιδεία, αφού η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει αυτήν την πολιτική προς τον Υπουργό Παιδείας της χώρας μας που την υλοποιεί.
·        Παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Ευρωπαϊκής  Ένωσης στην Αθήνα.
·        Θα επιδιωχτεί να γίνει παράσταση διαμαρτυρίας στον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Παιδεία στις Βρυξέλλες με τη βοήθεια της EΤUCE

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,

          Επιβάλλεται όλες οι δράσεις της Ομοσπονδίας και ιδιαίτερα η απεργιακή συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας να έχουν τη μέγιστη δυνατή επιτυχία. Για το σκοπό αυτό καλούνται οι τοπικές ΕΛΜΕ να συντονίσουν τις δράσεις και  να παράσχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους συναδέλφους που επιθυμούν να συμμετέχουν.ΣΥΝΕΚ-ΟΛΜΕ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΚ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
ΓΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Ο Υφυπουργός Παιδείας με ενημερωτικό σημείωμα προς τις σχολικές μονάδες των ΕΠΑΛ ανακοίνωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε συμπλήρωση της ΥΑ  10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄120) με θέμα «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», και στην οποία επανέρχεται το γνωστό θέμα των ΜΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ στη μέση της σχολικής χρονιάς - σύμφωνα και με την από τις 24/6/2016 υπουργική απόφαση 103539/Δ4 του πρώην υπουργού Παιδείας Ν. Φίλη, που έπαψε να ισχύει με την νέα ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018, αλλά αποτελεί σημείο αναφοράς σ αυτήν. Την ίδια χρονική στιγμή και πριν καν υπογραφεί η τροποποίηση-συμπλήρωση της ΥΑ, διάφοροι ΔΔΕ σπεύδουν να υλοποιήσουν διάταξη που δεν υφίσταται και που δηλώνει το ΥΠΠΕΘ ότι θα την επαναφέρει στο επόμενο διάστημα.
 Σύμφωνα με την απόφαση αυτή «εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών του μαθητή είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο μαθητής χαρακτηρίζεται ως μη παρακολουθών και δεν λαμβάνεται υπόψη α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, καθώς και β) στον προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών). 0 κίνδυνος για μετακινήσεις εκπαιδευτικών και αλλαγές στον αριθμό τμημάτων – ακόμα και χωρίς να αναφέρεται το τελευταίο στην τροποποιητική και λόγω παρερμηνείας ή ιδιαίτερου ζήλου ορισμένων ΔΔΕ – στα μέσα της χρονιάς είναι σαφής και άμεσος, όπως επίσης και ο κίνδυνος να μειωθούν τα ήδη ολιγάριθμα κενά στην ΤΕΕ και να αυξηθούν τα πλεονάσματα των εκπαιδευτικών την επόμενη σχολική χρονιά.
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί:
-       Άμεσα το υπουργείο να μην προχωρήσει στην συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης 103539/Δ4, που αφορά τους μη παρακολουθούντες μαθητές και τη Διοίκηση να μην προχωρήσει στην εφαρμογή της που θα δημιουργήσει τεράστια αναστάτωση στους μαθητές των ΕΠΑΛ και τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε αυτά.
-       Τους συλλόγους διδασκόντων να μην προχωρήσουν στη σύνταξη της ειδικής πράξης για τον χαρακτηρισμό των μη παρακολουθούντων μαθητών. Σε καμιά περίπτωση να μην δεχτούν τροποποίηση της ανάθεσης μαθημάτων και της κατανομής ωρών στη μέση της σχολική χρονιάς. Οι σύλλογοι διδασκόντων είναι αποκλειστικά αρμόδιοι να προχωρήσουν στον χαρακτηρισμό φοίτησης στο τέλος της χρονιάς και ταυτόχρονα να αναθέσουν μαθήματα και κατανομή ωρών στους καθηγητές του σχολείου.
-       Τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να σταματήσουν τις προσπάθειες για την αύξηση των υπεραριθμιών.

ΣΥΝΕΚ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018